Základná škola

Základná škola Lenartov
Lenartov 42
086 06 Malcov

Telefón: 054 / 4706101

Email: zslenartov@post.sk

Vedenie ZŠ: Mgr. Iveta Petriková (riaditeľka)

AKTUALITY ZO ZŠ

ŠKOLA ČAKÁ…

Je tu začiatok školského roka 2020/2021, možno o niečo viac očakávanejší ako po iné školské roky. V ZŠ Lenartov prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Do školských lavíc zasadlo 92 žiakov, ktorí sa vyučujú v dvojzmennej prevádzke v ôsmich triedach, z toho v  0. ročníku, v špecializovanej triede, v troch špeciálnych a v troch bežných triedach. Dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná, za dodržiavania  protiepidemiologických odporúčaní a opatrení tak, aby sme sa cítili čo najbezpečnejšie.
September v škole
Opäť sme tu preto, aby sme vštepovali žiakom základy trívia t. j. písania, čítania, počítania a poznatky z ostatných vyučovacích predmetov. Sme tu tiež preto, aby sme rozvíjali potenciál osobnosti žiaka do najvyššej možnej miery  a formovali jeho konkrétne vlastnosti. Aby sme zistili, čo je v našich deťoch dobré a čo zlé, čo chcú, čo odmietajú, po čom túžia… Záleží už len na záujme žiakov a ich rodičov.
V septembri si pripomíname nielen Európsky týždeň jazykov, Týždeň športu ale i Deň vďačnosti. Ďakujme teda za každý jeden obyčajný deň na ceste za vzdelaním, lebo ani ten nemusí byť samozrejmosťou. V tomto momente nevieme, aký bude nasledujúci školský rok, čo nás počas neho čaká… Poprajme si teda, aby bol úspešný, veselý a pestrý ako naše maľby na školskom oplotení, plný nových vedomostí a získaných zručností, ktoré naši žiaci využijú nielen v ďalšom vzdelávaní, ale i v bežnom živote. Byť negatívne testovaní a zostať pozitívne naladení bolo našim prianím v septembri.
Prerušenie vyučovania a karanténa
Ale nestalo sa tak. Naša radosť zo vzdelávania netrvala dlho. Prišlo testovanie a prvé pozitívne prípady. Ani v zlom sne nás nenapadlo, že sa ochorenie môže týkať aj školy. Prvý týždeň prerušeného vyučovania bol pre nás najnáročnejší. Nikto nevedel do čoho ideme, čo nás čaká. Vzájomne sme sa však podporovali, povzbudzovali, telefonovali, písali si. Pomáhala nám viera, modlitba a nádej. Nádej, že sa zdravotný stav infikovaných zlepší a všetko bude opäť v poriadku. Keď sa obzriem späť, možno sme až priveľmi panikárili. Ale báli sme sa jedna o druhú i o našich žiakov a celú komunitu. Nekonečný týždeň čakania na testovanie žiakov však dopadol relatívne dobre. Len jedna pozitívne testovaná žiačka, ktorá nemala žiadne príznaky ochorenia Covid-19. Niektorí sme absolvovali aj dve-tri karantény. Nasledovalo pilotné testovanie, tešili sme sa z negatívnych výsledkov antigénových testov… Opäť to však netrvalo dlho. Už o pár dní som si vyskúšala aj ja, čo je to stratiť čuch, mať teploty, bolesti hlavy či kašeľ. Vôbec to nebola chripôčka, ako túto chorobu poniektorí posmešne pomenovávajú. Ten dlhodobý pocit únavy bol vyčerpávajúci. Ale všetko som prijala s pokorou a snažila som sa myslieť pozitívne.
Dištančné verzus prezenčné vzdelávanie
Na prerušenie vyučovania najviac doplatili žiaci. Dištančné vzdelávanie nenaplnilo naše očakávania. Pracovné listy sa nám vrátili  špinavé, pokrčené, vyplnené úplne niekým iným, alebo sa nevrátili vôbec. Sme nesmierne  radi, že žiaci I. stupňa dostali výnimku a mohli nastúpiť na základe nariadenia Vlády SR opätovne do školy. Starší žiaci spolu s učiteľkami vyhrabali a upratali školský dvor. Zdôrazniť epidemiologické opatrenia a zásady prevencie pedikulózy do ZŠ prišla i asistentka osvety zdravia. Žiaci s nadšením privítali Mikuláša s anjelom a tešia sa i na dokončené multifunkčné ihrisko. Áno, realizujeme menej spoločných aktivít z dôvodu zákazu zhromažďovania, ale je tu väčší priestor na dobehnutie zameškaného osvojenia si učiva a individuálny prístup. Hlavnou prioritou je čítanie, písanie, počítanie a znovuzískanie stratených pracovných návykov. Ani by ste neverili, koľko úsilia a motivácie si vyžaduje udržanie pozornosti a sústredenia žiakov  hoci len na krátkodobú činnosť. Je veľmi ťažké opäť sa odraziť od dna, žiaci pozabúdali písmená, zamieňajú si ich, nevedia si spomenúť na tvary písaných i tlačených písmen a číslic. Opäť začíname opakovať zabudnuté algoritmy sčítania i odčítania, nehovoriac o poznatkoch o okolitom svete, ktoré sú podmienené aj vyjadrovaním sa v slovenskom jazyku. A to im v komunite nikto nesprostredkuje. Záver? Dištančné vzdelávanie nie je rozsahom a kvalitou ani náhodou adekvátnou náhradou prezenčnej výučby. Nič nenahradí prístup učiteľa a osobný kontakt.
Vianočné prázdniny
Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Tešíme sa na nich určite ešte viac ako po minulé roky. Nebude dôležité čo bude pod stromčekom, ale kto bude okolo neho. Vážme si čo máme, nikdy nám nebolo lepšie. Máme čo jesť, kde spať… Ľudstvo v minulosti prežilo omnoho horšie krízy, trpelo omnoho viac. Počas sviatkov nebude ľahké nájsť rovnováhu medzi obmedzením kontaktov a túžbou prežiť sviatky spoločne. Každý si však bude musieť nájsť tú správnu mieru zodpovednosti  sám. V závere kalendárneho roka patrí poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí prispeli k spoločnému dielu. Ďakujeme aj Obci Lenartov za podporu a starostlivosť počas uplynulého roka. Aj v nasledujúcom období bude všetko len tak ako má byť. Myslime však optimisticky a spoločne všetko zvládneme! Požehnané prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, úspechov a odvahy v novom roku 2021 Vám praje kolektív ZŠ Lenartov!

Také malé otvorenie školského roka

Nadšenie z návratu do školy po jedenástich týždňoch odlúčenia tak trocha zatienilo sviatok MDD. Nové pravidlá – rozostupy pred hlavným vchodom, dezinfekcia rúk a meranie teploty boli tak trochu nezvyčajné, ale každý ich prijal s rešpektom a zodpovednosťou. Novinkou sú i zásobníky jednorazových utierok a 500 ušitých rúšok v zásobe.

V skupinách s počtom do 20 detí boli prvojúnovým prekvapením sokoliari OZ Majstra Vagana so svojou lesnou škôlkou. Prostredníctvom zážitkového vyučovania sprostredkovali žiakom fungovanie života v lese, dovolili im ohmatať si kožušinu líšky, kuny, parohy jeleňa či rôzne druhy dreva. Oboznámili ich s výstrojom sokoliara i spôsobom obživy dravcov. Ešte im nikdy po šiltovkách neskackali dravé vtáky – sokol rároh Bolek, sokol pestrý Hádaj, výr africký Vojto, plamienka driemavá Feri, či kráľ slovenskej oblohy, sokol skalný Džingischán.

Postupne, deň za dňom, zvládame opätovné nastavenie výchovno-vzdelávacieho procesu, v pokoji a bez zvonenia zaradzujeme výchovné a hravé aktivity nielen v triede, ale i v prírode. Opakujeme doma prebraté učivo a zapájame sa do medzinárodnej súťaže v kreslení pre deti s názvom Ja a koronavírus. Dokonca sme zachraňovali i nabúraného vtáčika. V spoločných rozhovoroch prehodnocujeme negatívne i pozitívne stránky koronakrízy. Zamýšľame sa nad mnohými vecami, čo všetko sme brali ako samozrejmosť, no nie je to až tak samozrejmé. Najviac nás potešilo, na čo sa deti do školy tak veľmi tešili. Na návrat k pravidelnému čítaniu, písaniu i počítaniu, lebo to im doma chýbalo. Vidíme, ako sa túžia hrať, byť spolu a rozprávať sa s kamarátmi i učiteľmi, ale rešpektujeme ich osobné skúsenosti, pocity i rozličnosť.

Aj keď návrat žiakov do školy bol zo strany rodičov dobrovoľný, sme radi, že väčšina túto možnosť využila. Ďakujeme tým zodpovedným rodičom, ktorí doma prevzali rolu učiteľa a ukázali odvahu dať deti na vyučovanie. Znovu vráteným žiakom obec pripravila na 29. jún akciu Boborland so skákacím hradom a inými atrakciami. Nielen za to, ale i za starostlivosť počas celého roka a zabezpečenie podmienok pre znovuotvorenie zariadenia im patrí srdečné poďakovanie. Veď celý svet zvládol návrat do škôl, prečo by sme ho spoločnými silami nezvládli i my.

Poďme naspäť do školy

Cítime zmenu vo vzduchu a posledných pár dní sa nám zdá všetko krajšie. Možno je to vôňou rozkvitnutých kvetov a dotykom slnečných lúčov. Určite to bude aj tým, že sa postupne vraciame do normálu.  

Posledné obdobie bolo pre nás všetkých nezvyčajné. Uvedomili sme si, ako veľmi nám chýba komunikácia a vzájomný kontakt. Žiaci vypadli z pravidelného režimu, stratili alebo výrazne sa zmenili ich pracovné návyky. Úplne sa zmenil spôsob vyučovania a učenia. Zvládnuť sociálnu izoláciu, novú záťaž a adaptáciu na nové podmienky nedokázal každý. Ukázalo sa, že škola nie je ani zďaleka len miestom odovzdávania informácií, ale má nenahraditeľný sociálny význam. Chceme sa poďakovať všetkým zodpovedným rodičom podporujúcim svoje deti a tiež žiakom, ktorí sa snažili byť pri učení samostatní.

Brány škôl sa už v júni otvoria a nás čaká náročný proces socializácie. Všetci sa potrebujeme zorientovať v prežívaní, potrebách i očakávaniach žiakov a začať tam, kde sme prestali. Nabehnúť na pravidelný režim, nastaviť podmienky tak, aby sa obnovili vzájomné vzťahy, pracovné návyky a urýchlila sa adaptácia na školské prostredie po dlhšom odlúčení nebude vôbec jednoduché. Pokračovanie vzdelávania a podpora žiakov, ktorí sa nevedia samostatne učiť, je pre nás v tomto období najdôležitejšia. Ak chceme všetko dobre zvládnuť a dokonca to využiť na posilnenie a rozvoj, nesmieme zabudnúť na komunikáciu, empatiu a spoluprácu.

Aj napriek pandémii sme sa po čiastočnom uvoľnení obmedzení a za dodržania hygienických  opatrení zapojili do súťaže Veľká noc na vidieku vyhlásenej MAS Horná Topľa. Nezabudli sme ani na vás, drahé naše mamky. Pri príležitosti Dňa matiek mi dovoľte popriať vám veľa radosti z vašich detí, aby vám raz hojne vrátili všetko to, čo do nich teraz s láskou vštepujete.

Deň Zeme, ako ho nepoznáme

Tento rok je všetko iné ako po minulé roky. Za normálnych okolností by sme v tomto čase so žiakmi vyhrabávali školský dvor i záhradu, zbierali odpadky a tak skrášľovali prostredie našej školy a obce. Všetko je síce urobené, dokonca sme vyzdobili aj kraslice na veľkonočnú výstavku, ale kvôli pandémii nového koronavírusu sa aj tak náš život spomalil a v období sucha má všetko ešte vážnejší a naliehavejší význam. Prerušenie vyučovania i naďalej trvá, naši žiaci sú uzavretí doma a nikto s určitosťou nevie povedať, či do konca školského roka ešte zasadnú do školských lavíc. Netrúfneme si ani odhadnúť, aký dlhý čas budeme prekonávať hrozivé dôsledky prerušenia osobného kontaktu so žiakmi, straty každodenných povinností učenia sa aj napriek tomu, že za pomoci pomáhajúcich profesií – pedagogických asistentov, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitného centra fungujeme v režime off-line. Je veľký predpoklad, že ak hrozba koronavírusu pominie, všetko sa vráti do starých koľají. Preto možno aj sviatok Dňa Zeme bol príležitosťou pre uvedomenie si zodpovednejšieho správania a prehodnotenie svojho postoja k životnému prostrediu, k ochrane prírody a k sebe samému. Veď zem, vzduch, voda a obloha fungujú aj bez nás. Keď sa opäť vrátime do bežného života, musíme si uvedomiť, že príroda pokračuje vo svojom kolobehu, je nádherná i naďalej a my sme jej hosťami.

Situácia, akú školstvo ešte nezažilo

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR je v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia COVID-19 vyhlásená mimoriadna situácia. Vzhľadom k tomu je v ZŠ Lenartov prerušené vyučovanie od 30.3.2020 a preložený zápis žiakov na 15.4.2020 bez prítomnosti detí.

Nezvyčajná situácia si vyžaduje aj nezvyčajné riešenia. Jedným z nich je aj spolupráca žiakov a pani učiteliek. Každý pondelok zadávame žiakom úlohy na celý týždeň. Vo vlastnom záujme si každý deň prečítajte určené texty a vypracujte písomné zadania, ktoré následne každý triedny učiteľ opraví a vyhodnotí. Uvedomte si, že sa neučíte pre známky, ani pre učiteľov, ale pre seba. Rodičov prosíme, aby dohliadli na svoje deti, či sa zodpovedne pripravujú a plnia si svoje povinnosti.

Dôrazne odporúčame, aby ste sa počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a stretnutí s veľkým počtom ľudí. Noste ochranné rúška, rukavice a dôkladne si umývajte ruky teplou vodou a mydlom. Buďte zodpovední, buďte doma a dodržiavajte nariadenia vlády SR!

Nové knihy v knižnici

Tohtoročná zima akoby sa nevedela rozhodnúť, či chce zimou vôbec byť. Nevyužili sme ani šmýkajúce sa taniere, veď snehu bolo len ako šafranu.

Nezaháľali sme však a každý deň sme sa svedomito učili. Dňa 21.02. sme si pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka a priebežne realizovali množstvo aktivít. Možno si myslíme, že materinský jazyk je samozrejmosť, že ho netreba oslavovať. Ale opak je pravdou. Keďže naši žiaci pochádzajú z dvojjazyčného prostredia, slovenčina ako keby bola pre nich cudzím jazykom. Jazyk, ktorý ich naučila mama a rozumejú mu, je rómsky jazyk v nárečovej podobe. Okrem toho, že pri hraní pexesa tí mladší lovili v pamäti slovenské pomenovania predmetov, tvrdým orieškom bolo pre nich aj porozumenie jednoduchého pokynu, čítanie s porozumením a vypĺňanie gramatických cvičení, reprodukcia textov piesní a  recitácia v spisovnom jazyku. Štátnym jazykom je slovenčina a my sme základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Vyučujeme teda písanie, čítanie a porozumenie slovenského jazyka a všetky učebnice, šlabikáre, čítanky a pracovné zošity sú tiež v štátnom jazyku. Starší žiaci čítali na pokračovanie a boli nadšení, pretože každý mal v lavici novučičkú knihu Slovenských rozprávok od Pavla Dobšinského zo školskej knižnice. Štvrtáci s druhákmi v spojenom ročníku však nezabudli ani na Rómske rozprávky od Eleny Lackovej.

Letná škola 2021

V ZŠ Lenartov sme v dňoch 9.8.-27.8.2021 na základe záujmu rodičov realizovali v troch cykloch  letnú školu v dĺžke trvania 4 hodiny denne. Každý deň sa vzdelávacej časti i sprievodných aktivít zúčastňovalo po 15 žiakov  tak, aby sa vystriedali všetci.Zámerom Letnej školy bolo poskytnúť žiakom možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas… Čítať viac

Otvorenie škôl vítame, vedomosti dobiehame

Ani druhý polrok školského roka 2020/2021 neprebiehal tak, ako zvyčajne. Aj keď sa z dôvodu ochorenia Covid-19 prerušilo v ZŠ prezenčné vyučovanie, vznikali nové situácie a výzvy v tejto pre nás osobitne náročnej dobe. Počas dištančného vzdelávania sme však nezaháľali a predložili sme niekoľko úspešných projektov. Jarná škola 2021Realizovala sa formou  prezenčného vyučovania v dňoch 22.2. – 26.2.2021 s cieľom vyrovnať rozdiely… Čítať viac

Všetky aktuality

Zverejnené 14. júla 2020.
Upravené 14. apríla 2021.