Preskočiť na obsah

Školská jedáleň

Školská jedáleň
Lenartov 38
086 06 Malcov

Telefón: 054/48 84 187
email: lenartovsj@gmail.com

Prevádzkoví zamestnanci:

Vedúca ŠJ: Mária Dubňanská
Kuchárky:   Viera Demková
Anna Macejová

Výdaj, odhlasovanie a cena stravného

Výdaj stravy

Výdaj obedov pre žiakov ZŠ, deti MŠ a ostatných stravníkov v školskej jedálni je od 11:10 do 13:15.

Odhlasovanie

  • Odhlásenie stravy je možné vykonať oznámením v školskej jedálni osobne u zamestnankýň školskej jedálne minimálne deň vopred, len v ojedinelých prípadoch telefonicky ráno v deň výdaja stravy najneskôr do 08.00 hod. Po tomto termíne nie je možné odhlásiť stravu!
  • Stravné za porcie jedál, ktoré boli uvarené a stravníkmi neodobrané z dôvodu neodhlásenia, nebude stravníkovi možné vrátiť ani odpočítať od stravného nasledujúceho mesiaca.
  • Stravníkom, ktorí neuhradia náklady na stravné vopred, nebude možné vydať stravu.
  • Stravné za neodobratú stravu, ktorú si stravník vopred odhlásil, bude zúčtované stravníkovi vždy v nasledujúcom mesiaci pri výbere za stravné.

Cena stravného

  • OÚ – 2,49 €
  • MŠ – 1,12 €
  • ZŠ – 0,95 €