Ocenenia obce

V súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2017 získala obec Lenartov ČESTNÉ UZNANIE za knihu ,,Povesti a príbehy z Lenartova”

Kniha roka PSK 2017 – vyhodnotenie

Zverejnené 14. júla 2020.
Bez úpravy .