História obce

1814

Do chotára obce dopadol meteorit

1820

 Započatie výstavby nového kostola

1826

Ukončenie výstavby kostola

1880

Renovácia kostola

1883

Postavenie školy s bytom pre kantora

1895

Inštalácia orgána Rieger, Opus 453

1905

Poštátnenie školy

1909

Založenie spolku Katolícke gazdovské družstvo

1911

Sčítanie ľudu, 546 obyvateľov: 335 rímskokatolíckych,175                                    gréckokatolíckych, 36 židov, 180 vysťahovaných do Ameriky

1912

Na lodi Titanic cestoval náš občan Eliáš Demko, ktorý katastrofu prežil

1921

Postavenie mlyna

1924

Renovácia kostola, nová maľba

1928

Dokončenie výstavby novej školy, píla zničená požiarom

1930

Týfova epidémia, na ktorú zomrelo niekoľko ľudí

1933

Prvé divadelné predstavenie

1934

Veľká povodeň

1936

Veľký ľadovec, zničil celú úrodu

1938

výstavba novej fary,
              » viditeľná bola silná polárna žiara,
              » chrípková epidémia,
              » mobilizácia: odvedených 59 mužov, 8 prezenčne slúžiacich

1941

Výstavba dreveného mosta cez potok pred farou

1942

 Veľký ľadovec v celom okrese

1943

Postavenie novej horárne

1944

Vznik partizánskej skupiny Lipa

1945

19. január – oslobodenie obce

1946

Sťahovanie sa do Čiech za prácou

1947

Založenie Potravinového družstva,
              » zhotovenie stabilného javiska

1948

Náš misionár Andrej Kaputa odišiel na misie na ostrov Nová Guinea-Papua

1949

12. apríla začal premávať autobus ČSAD, prvý pravidelný spoj do obce

1952

Postavenie nového učiteľského bytu

1953

Namontovanie dynama do mlyna na osvetlenie kostola, fary a                              učiteľského bytu

1954

Zavedenie telefónu do obce, tragicky zahynul Anton Feňuš ml.

1955

Blesk zapálil stodolu Jozefa Beňu, ktorá bola plná obilia

1959

 Elektrifikácia obce

1961

Vybudovanie miestneho rozhlasu

1962

Veľká zima: až -35°C

1964

Postavenie predajne potravín a pohostinstva,
              » silná búrka, po ktorej bola zaplavená dolná časť obce

1966

Postavenie kultúrno-správnej budovy počas pôsobenia tajomníka MNV
              Štefana Bortníka,
              » začiatok regulácie potoka

1968

Záchyt vodovodného prameňa,
              » začiatok výstavby 6 bytových jednotiek

1969

Dokončenie výstavby cesty cez Furmance na Obručné

1970

21. januára – Oslavy 24 výročia oslobodenia obce

1976

K roku 1976 má obec 824 obyvateľov
              » vybudovanie miestneho vodovodu s nezávadnou pitnou vodou,
              » vyriešenie obchodnej siete,
              » zavedenie verejného osvetlenia,
              » zregulovanie potoka,
              » vybudovanie siete miestneho rozhlasu

1977

Ukončenie celkovej regulácie potoka

1978

Dokončenie regulácie prítokov k potoku,
              » postavenie betónových mostov v počte 6, dve lávky a jeden železný                  most

1979

Vybudovanie asfaltovej cesty pozdĺž večného potoka v dĺžke 7 km

1981

Uskutočnenie osláv 36. výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou

1982

V okolí obce objavenie vlkov v košiari, ukončenie výstavby ovčína

1983

Ukončenie rekonštrukcie a prístavby školskej budovy

1984

39. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou

1985

Mrazy dosahovali až -25 stupňov

1987

Od 12.1 do 15.1 bol mráz do – 32 stupňov,
              » prevedená rekonštrukcia kultúrneho domu, kde bolo zavedené ústredné kúrenie a vymaľovanie miestnosti,
              » rekonštrukcia cesty na cintorín,
              » zavedenie vodovodu

1991

Vytvorenie obecného ihriska na dolnom konci dediny

1992

Konanie osláv 565 výročia prvej písomnej zmienky o obci

1993

Otvorenie prvého súkromného obchodu s potravinami

1994

Otvorenie druhej súkromnej predajne,
              » vyasfaltovanie všetkých bočných ciest v dedine

1995

Vykonanie generálnej opravy orgána,
              » v archíve fary bola nájdená cirkevná pečať sv. Leonarda z roku 1830

1996

Zbúranie starej, vyčistenie priestoru  a vytvorenie novej hospodárskej budovy pri fare

1998

Opravenie farskej budovy,
              » zavítanie do farnosti sochy Sedembolestnej Panny Márie

1999

Začaté práce s opravou spoločenskej sály, rozobratie javiska, vyčistenie bočných miestností

2000

Generálna výstavba požiarnej zbrojnice,
              » 21 januára v deň 55.výročia oslobodenia našej obce bola odhalená pamätná padlých našim občanom v 2 sv. vojne

2001

Postavenie dvoch autobusových čakární

2002

Oslava 575 výročia založenia obce

2003

1 augusta začatie prác na renovácii chrámu

2004

Navštívenie obce exprezidenta Rudolfa Schustera

2005

Výmena okien na škole a oplotenie areálu školu

2007

Dokončenie prác na cintoríne – urobené chodníky, osvetlenie, úprava                    terénu

2008

Primičná sv. omša novokňaza saleziána Maroša Leškovského

2009

Postavenie konštrukcie veže, ktorá zabezpečila a umožnila v obci                        prevádzku internetu

2010

Otvorená predajňa potravín v pohostinstve,
              » oprava strechy nad sakristiou kostola,
              » prvý silvestrovský výstup na Minčol,
              » výstavba rozhľadne na Kráľovej studni, poškodenie regulácie a zosuv                pôdy v dôsledku záplav

2011

Začiatok vydávania školského časopisu Slnečnica,
              » nové oplotenie okolo fary

2012

585. výročie prvej písomnej zmienky o obci,
              » prvýkrát uskutočnený ,,Beh do kopca na Kráľovú studňu”,
              » obec získala certifikát ,,Bezpečný podnik”,
              » Ľudové misie,
              » počas letných prázdnin zateplenie budovy ZŠ,
              » komplexná renovácia školského bytu,
              » zamrznutie miestneho vodovodu v dôsledku tuhých mrazov (-28°C)

2013

odhalenie pamätnej tabule misijnému bratovi Andrejovi Kaputovi,
              » otvorenie výstavy ,,Svet a život očami Andreja Kaputu”,
              » zlikvidovaný mlyn na č.d. 13,
              » výmena okien na sále kultúrneho domu,
              » zriadené pracovisko chránenej dielne,
              » inštalácia merača rýchlosti,
              » oprava kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na pozemku rodinného                  domu č. 175,
              » rekonštrukcia interiéru farskej budovy,
              » ocenenie ,,Slovenská kronika 2012″,
              » zlúčenie školskej a obecnej knižnice do školskej knižnice,
              » ,,Lenartovský rebriňák” – otvorenie turistického chodníka z                              Lenartova na Kráľovú studňu

2014

obecná zabíjačka,
              » 1. vydanie ,,Zbierka piesní z údolia Večného potoka”,
              » 1. ročník Lenartovskej kvapky krvi,
              » ,,NAJ DEDINKA 2014″,
              » osadený pamätník pri príležitosti 200 výročia nálezu meteoritu,
              » návšteva Idy Kellarovej, Čhavorenge a Českej filharmónie,
              » odhalenie pamätníka partizánskej skupiny LIPA,
              » otvorenie obecnej posilňovne,
              » zriadený nový pohrebný sektor na cintoríne,
              » dar od MO SR – osobné motorové vozidlo VW PASSAT,
              » 1. detský letný tábor v Zámutove,
              » maľba strechy na kostole sv. Leonarda,
              » rekonštrukcia elektrických rozvodov v ZŠ, omietky a podlahy v dvoch                triedach,
              » úprava školského dvora záhradnými architektmi,
              » zhotovený plot pred školskou knižnicou,
              » rekonštrukcia fasády a interiéru v MŠ,
              » začiatok činnosti FARMA JAVORINA

2015

70. výročie oslobodenia obce – hosť Jozef Bobalik – bývalý väzeň                          Gulagu,
              » 1. kresťanský ples,
              » viditeľné zatmenie Slnka,
              » zriadené Komunitné centrum,
              » vydaná publikácia ,,Spomienky na druhú svetovú vojnu v Lenartove”,
              » 1. púť: Lenartov-Mariazell-Benátky-Lurdy-Turín-Altotting,
              » odovzdané nové hasičské auto IVECO DAILY,
              » 12.10. prvý sneh,
              » zrenovovaná hasičská zbrojnica,
              » rekonštrukcia kostolných zvonov,
              » výmena strešnej krytiny na farskej budove,
              » výstavba kaplnky so sochou Panny Márie pred kostolom,
              » začiatok činnosti FARMA MALCOV

2016

vydaná publikácia ,,Lipa Demkova”,
              » čiastočná rekonštrukcia budovy OcÚ,
              » púť Lenartov-Assisi-rím,
              » 90. výročie DHZ,
              » zrenovovanie kríža na ,,Bryndzi”,
              » zriadenie Opatrovateľskej služby,
              » predstavenie v TV JOJ – ,,Predstavenie dediny a mesta”,
              » dom so s. č. 138 bol darovaný o. Saleziánom,
              » návšteva splnomocnenca vlády SR – Ábel Ravasz,
              » začiatok rekonštrukcia krížovej cesty,
              » posviacka miesta uloženia Panny Márie na Kráľovej studni –                              1. cyrilometodejské odpoludnie,
              » 10. výročie konsekrácie kostola – celebrant Mons. Alojz Tkáč,
              » odhalenie Lavice trochu kráľov na Kráľovej studni

2017

590. výročie prvej písomnej zmienky o Lenartove,
              » začiatok výstavby nájomných bytov v obci, ,,Ocenenie v oblasti                        prevencie kriminality za r. 2016″,
              » renovácia domu nádeje a kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na                    cintoríne,
              » ukončené skúmanie nášho meteoritu a obdržanie 60 str. materiálu o                  ňom,
              » položený nový asfaltový koberec na hlavnej ceste,
              » dekanátne stretnutie mládeže,
              » púť Lenartov-Fatima,
              » renovácia fasády na farskej budove,
              » vydaná publikácia ,,Povesti a príbehy z Lenartova”

2018

obecná zabíjačka,
              » púť do Svätej Zeme,
              » prevzatie protipovodňového vozíka,
              » 135. výročie prvej písomnej zmienky o škole,
              » vydaná publikácia ,,135. výročie prvej písomnej zmienky o škole”,
              » viditeľné zatmenie mesiaca,
              » odovzdanie 12 b.j. jej nájomcom do užívania,
              » akcia ,,Jak še v Ľenartove ľekvar vari”,
              » Sväté misie

Zverejnené 14. júla 2020.
Upravené 14. apríla 2021.