Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lenartov.

Byť primerane naliehaví

Januárový čas sme začali zostra a naplno ho využili opakovaním učiva a pozabudnutých vedomostí žiakov počas prázdnin. Neminulo nás vypracovanie kontrolných prác, previerok, javových analýz a vydávanie polročných výpisov známok. Keby sa ešte tak žiaci pravidelne zúčastňovali vyučovania a vypočítavo nezneužívali ospravedlnenky od lekára na bezdôvodnú absenciu. Ale to je už otázka na rodičov, či podporujú zanedbávanie povinnej… Čítať viac

Podporujeme snahu usilovať sa

Prostredie, ktoré v škole hodnotíme ako sociálne znevýhodnené, prináša žiakom viac strát ako benefitov. Sú to žiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi a žijú v nevyhovujúcom domácom prostredí vrátane hygienických podmienok. Miera starostlivosti niektorých rodičov o ich hygienu je nevyhovujúca, niekedy až neúnosná.Pretože si naši žiaci zo SZP ešte nevedia spojiť svoju nervozitu na vyučovaní s biologickými pochodmi,… Čítať viac

Začína sa maratón, nie šprint

Žiaci našej školy sa už udomácnili v školských laviciach a naplno sa nám rozbehol ďalší školský rok 2022/2023, v ktorom sme prekročili imaginárnu stovku, čo sa týka počtu žiakov.V ZŠ Lenartov sa v dvojzmennej prevádzke vyučuje v deviatich triedach, z toho v dvoch špecializovaných  1.B a 1.D, v troch špeciálnych 2.B, 3.B, 4.B a v ďalších štyroch bežných triedach 1.A,1.C,3.A,2.A-4.A, z toho v jednom spojenom… Čítať viac

My sme tie krásne kvety života

Príroda sa prebúdza, slnko naberá na sile, narcisy a tulipány kvitnú, motýle sa zbiehajú. Jar je tu. Dôkazom toho sú aj vlastnoručne zhotovené púpavové venčeky pripomínajúce krásy a dary prírody, ktoré si máme vážiť nielen na Deň Zeme 22.04., ale neustále. Ako napísali štvrtáci na nástenku, ako sa o našu Zem budeme starať teraz, tak ju zanecháme pre… Čítať viac

Chceme len pokojný rytmus všedných dní

Žijeme v bipolárnom svete, kde sa neustále strieda dobré so zlým. Strach je síce zlodej snov a radostí, ale my stále máme nádej a vieru v pozitívnu zmenu a lepší začiatok. Vždy tu bolo niečo, čo nás zdanlivo alebo skutočne ohrozovalo. Nad mnohými stresormi nemáme priamu kontrolu, ale nad čím kontrolu máme, sú naše myšlienky a smerovanie pozornosti.… Čítať viac

Učitelia mali svoj deň

V našom každodennom živote sú čoraz vzácnejšie slávnostné a sviatočné okamihy. Aj 28. marec je jedným z nich, aj keď je bežný, pracovný, predsa má tú svoju sviatočnú idylku. Práve v tento deň sa slovo ,,učiteľ“ omieľa viac ako inokedy, nám – učiteľom sa venuje viac pozornosti, spomienok, uznania a vďačnosti. ,,Veď aj malá žiačka… Čítať viac

Každý deň v škole sa ráta

Predchádzajúce náročné mesiace pandémie nám ukázali, že prezenčné vyučovanie a osobný kontakt sú nenahraditeľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Sme veľmi radi, že sa učíme v škole tak naozaj.Napriek tomu, že s koronavírusom bojujeme už dlhé mesiace, snažíme sa dodržiavať v čo najväčšej možnej miere všetky preventívne opatrenia. Naďalej musíme myslieť na to, že ide o zdravie –… Čítať viac

V škole sme radi

Naplno sa rozbehol  nový šk. rok 2021/2022, v ktorom do školských lavíc ZŠ Lenartov zasadlo 92 žiakov so ŠVPP. Vyučujú sa  v dvojzmennej prevádzke v deviatich triedach /z toho v dvoch 0. ročníkoch, v jednej špecializovanej triede 1.B, v troch špeciálnych triedach  2.B, 3.B, 4.B a v troch bežných triedach, z toho v jednom spojenom ročníku 3.A-4.A. Dopoludnia… Čítať viac

Letná škola 2021

V ZŠ Lenartov sme v dňoch 9.8.-27.8.2021 na základe záujmu rodičov realizovali v troch cykloch  letnú školu v dĺžke trvania 4 hodiny denne. Každý deň sa vzdelávacej časti i sprievodných aktivít zúčastňovalo po 15 žiakov  tak, aby sa vystriedali všetci.Zámerom Letnej školy bolo poskytnúť žiakom možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas… Čítať viac

Otvorenie škôl vítame, vedomosti dobiehame

Ani druhý polrok školského roka 2020/2021 neprebiehal tak, ako zvyčajne. Aj keď sa z dôvodu ochorenia Covid-19 prerušilo v ZŠ prezenčné vyučovanie, vznikali nové situácie a výzvy v tejto pre nás osobitne náročnej dobe. Počas dištančného vzdelávania sme však nezaháľali a predložili sme niekoľko úspešných projektov. Jarná škola 2021Realizovala sa formou  prezenčného vyučovania v dňoch 22.2. – 26.2.2021 s cieľom vyrovnať rozdiely… Čítať viac

Škola čaká…

Je tu začiatok školského roka 2020/2021, možno o niečo viac očakávanejší ako po iné školské roky. V ZŠ Lenartov prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Do školských lavíc zasadlo 92 žiakov, ktorí sa vyučujú v dvojzmennej prevádzke v ôsmich triedach, z toho v  0. ročníku, v špecializovanej triede, v troch špeciálnych a v troch bežných triedach. Dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná,… Čítať viac

Také malé otvorenie školského roka

Nadšenie z návratu do školy po jedenástich týždňoch odlúčenia tak trocha zatienilo sviatok MDD. Nové pravidlá – rozostupy pred hlavným vchodom, dezinfekcia rúk a meranie teploty boli tak trochu nezvyčajné, ale každý ich prijal s rešpektom a zodpovednosťou. Novinkou sú i zásobníky jednorazových utierok a 500 ušitých rúšok v zásobe.V skupinách s počtom do 20 detí boli prvojúnovým prekvapením sokoliari OZ Majstra… Čítať viac