Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor obce Lenartov

Lenartov 37
086 06 Malcov

DHZ Lenartov má v súčasnosti 47 členov.

Organizačná štruktúra:

Predseda: Tomáš Kaputa
Veliteľ DHZ: Peter Harňák
Referent mládeže: Patrik Chomjak
Pokladník: Jana Bľandová
Preventivár: Marek Demko
Strojník: Martin Macej

Noví členovia boli zvolení na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 28. decembra 2013

NÚDZOVÉ TELEFÓNNE  ČÍSLA

V prípade vzniknutia krízovej situácie volajte na tieto telefónne čísla. 

Obecný úrad: 054 / 47 06 004

Chomjak Patrik: 0949 882 947

Bortník Ján ml.: 0944 162 697

Uvedené zložky držia kľúče od požiarnej Ávie a požiarnej zbrojnice

Prehľad aktivít DHZO Lenartov od januára 2014

 • Zaradenie do celoplošneho rozmiestnenia síl DHZ (skupina B)
 • Využitie dotácie č.1 (nákup materiálno-technického vybavenia DHZ)
 • Zriadený bankový účet a IČO
 • Kontrola a oprava siedmich hydrantov + označenie všetkých hydrantov v obci
 • Aktualizácia a nábor nových členov do DHZ
 • Absolvovanie školení (základný výcvik a školenie veliteľa)
 • Nákup novej požiarnej striekačky
 • Absolvovanie prehliadky vyradenej vojenskej techniky v armádnom sklade a Nemeckej + žiadosť o pridelenie techniky
 • Kladne vybavená žiadosť o darovanie prebytočného majetku štátu – osobný automobil Volkswagen passat
 • Inštalácia zabezpečovacieho systému v požiarnej zbrojnici
 • Vykonaná mimoriadna inventarizácia
 • Zabezpečenie opatrení ochrany lesov a majetku štátu pred požiarmi
 • Vydanie informačno-preventivných materiálov pre občanov obce, (ako sa správať v krízovej situácií + núdzové tel. č. DHZ Lenartov)
 • zabezpečenie záchranného zvolávacieho sms systému
 • využitie dotácie č.2 (doplnenie záchranného a materiálno-technického vybavenia DHZ)
 • školenie členov DHZ ako postupovať v krízovej situácii a odstránenie nedostatkov
 • Spolupráce s obcou na kultúrnych aktivitách (Lenartovská kvapka krvi, pálenie vatry, obecná zabíjačka

Bohatá nádielka pre našu obec

Mesiace máj a jún sú už tradične mesiacmi, kedy prebiehajú súťaže členov DHZ. Nie ináč je tomu aj v tomto roku. Príprava, cvičenia, len aby sme boli najlepší. Asi takto to prebieha na našich obciach.

Aj v sobotu 13. júna 2015 bola súťaž DHZ v Malcove, kde aj naši lenartovskí hasiči zaujali svoje miesto. Určite s väčšou chuťou a zápasom o víťazstvo, nakoľko práve v čase, keď prebiehalo otvorenie súťaže, oni a vedenie obce na čele so starostkou Ing. Janou Bľandovou a poslancami OcZ za prítomnosti zamestnancov obce a miestnych občanov preberali nové hasičské vozidlo, ktoré osobne doviezol pred požiarnu zbrojnicu v našej obci pán podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák. Hosťami aktu boli poslanci NR SR Viliam Holeva a Stanislav Kubánek, štátny tajomník MV SR Marián Saloň, predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, prezident hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej Požiarnej ochrany SR Vendelín Horvát, riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Ján Goliáš, poslanec VUC Boris Hanuščák, predseda krajského výboru DPO Marián Rušina, prednosta okresného úradu Miroslav Bujda a delegácia okresného výboru DPO vedená Pavlom Ceľuchom.

Hneď v úvode kapitán DHZ v Lenartove Peter Harňák podal hlásenie Róbertovi Kaliňákovi a po ňom p. starostka privítala hostí a prítomných a priblížila im v krátkosti históriu a významné pamiatky a osobnosti našej obce. Vyjadrila vďačnosť za to, čoho sa našej obci dostalo. Pán Róbert Kaliňák vo svojom príhovore podotkol, že toto vozidlo dostala obec a naši chlapci ako odplatu zato, čo vykonávajú. Po krste vozidla šampanským predstavil vozidlo našim hasičom a všetkým prítomným a odovzdal kľúče kapitánovi družstva. Nechýbala družná debata, kvety ako prejav vďaky, občerstvenie. Ale čas je neúprosný, nedá sa zastaviť a naši hostia museli od nás odísť, nakoľko ich čakali v ďalšich obciach asi tak, ako my.

Ďakujeme Vám za bohatú nádielku a prajeme si, aby v prípadoch, keď to bude nevyhnutné, naši chlapci s novým vozidlom pomáhali tam a tým, ktorí na takúto pomoc budú odkázaní.

Kiežby to nebolo nikdy potrebné, ale príroda je nevyspytateľná a dokáže v jednom okamihu všetko zmeniť.

                                                                                Text: Mgr. Mária Frandoferová

                                                                                 Foto: Mgr. Jana Frandoferová

Aktualizácia nástenky DHZ Lenartov: