Preskočiť na obsah

Symboly obce

Tak ako iné obce v okrese, aj Obecný úrad v Lenartove vynaložil úsilie na zabezpečenie obecných insígnií. Dal vypracovať návrh na erb, pečať a vlajku obce. Pri spracovaní erbu sa vychádzalo z pečatí z 18. a 19. storočia.

Erb obce Lenartov tvorí v zelenom poli štítu strieborná (biela) postava ženy, so zlatým (žltým) kosákom v ľavej ruke. Po pravej ruke má dva zlaté (žlté) klasy obilia.

Obecná pečať je okrúhla. Má priemer 35 mm. Uprostred pečate je erb a pod ním nápis obec Lenartov. Pred a za nápisom sú ozdobné hviezdičky.

Vlajku tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách: biela 1/7, zelená 2/7, biela 1/7, zelená 2/7, žltá 1/7. Ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, ktoré siahajú do jednej tretiny vlajky.

Vlajka obce

vlajka-lenartov

Erb obce

lenartov-erb

Obecná pečať