Preskočiť na obsah

Financie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V zmysle VZN č. 3/2019 Vám dávame do pozornosti možnosť získania dotácie z rozpočtu obce na r. 2023
Predmetnú žiadosť je možné podať na OcÚ Lenartov do konca Októbra 2022

Súvisiace dokumenty

VZN-č.-3-2019-o-poskytovaní-dotácií-z-rozpočtu-obce

Prílohy

Popis

V zmysle VZN č. 3/2019 Vám dávame do pozornosti možnosť získania dotácie z rozpočtu obce na r. 2022
Predmetnú žiadosť je možné podať na OcÚ Lenartov do konca Októbra 2021

Súvisiace dokumenty

VZN-č.-3-2019-o-poskytovaní-dotácií-z-rozpočtu-obce