Organizácie a inštitúcie

DHZO

Farský úrad

Komunitné centrum

Redakcia informačného občasníka “Lenartovčan”

Školská jedáleň

Školská knižnica

Školský časopis Slnečnica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – Lenartov

Terénna sociálna práca

Základná škola

Zverejnené 14. apríla 2021.
Bez úpravy .