Starosta

Funkčné obdobie: štvrté
Rok narodenia: 1965
Stav: vydatá(dve deti)
Vzdelanie: vysokoškolské (SPU – trvaloudržateľný rozvoj vidieka a cestovného ruchu )
Predchádzajúce zamestnania:

  • Administratívny pracovník – Okresné riaditeľstvo PZ Bardejov (od 1994 do 15.7.2011)

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 24. novembra 2022.