Preskočiť na obsah

To čo dáme, sa nám vráti

Zverejnené 19.6.2024.

Kategória

Wellbeing je stav, v ktorom sa cítime sústredení, vyrovnaní a naplnení radosťou. Naše školské prostredie si tento stav pýta. Šťastie a pohoda v ňom majú svoje miesto. Sú úzko spojené s atmosférou školy  a jej kultúrou.
Určite to podporil i umelecký zážitok a príjemné chvíle sprostredkovania súčasného umenia  kultúrnym vystúpením Babadla Prešov – O psíčkovi a mačičke dňa 27.03.2024. Na Medzinárodný deň Rómov sme piesňou i rozprávkou oslávili nielen rómsku kultúru, históriu a tradície, ale pripomenuli sme si i snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu. Obidve akcie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V rámci projektu  Barbie upratuje Slovensko & Upratovanie je hračka sme dňa19.4.2024 na Deň Zeme v ružových rukaviciach spoločne s Barbie upratali školský dvor i záhradu. Do ružových vriec sme pozbierali i odpadky v lesíku nad školou a pomohli sme tak životnému prostrediu vôkol nás.
Zapojili sme sa do výtvarných súťaží Moja dedina, Vojaci očami detí, Moja mamka, Materinská láska v nekonečných farbách a slovách (pozdrav pre mamičku) a Chyť ma za ruku a ukáž mi svoj svet, kde sme získali cenu poroty.
Divadelné predstavenia Danka a Janka a Ako sova líške bájky čítala na MDD boli už tradične nezabudnuteľným kultúrnym zážitkom. Vystúpenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Za kultúrou nemusíme cestovať, kultúra príde k nám. Posledným divadelným predstavením podporeným FPU bude Ako sa Osmijanko hľadal a našiel dňa 27.06.2024.
Najoriginálnejším darčekom k MDD bolo však predstavenie Fíha tralala na pozvanie našej pani starostky. Urobila tak deťom obrovskú radosť, veď v sále KD sa spievalo, tancovalo a ozývalo počas celého interaktívneho vystúpenia Fíhy. Bol to naozajstný rockový koncert s darčekmi nakoniec. To tu ešte nebolo!
Posledný školský týždeň nás ešte čaká Účelové cvičenie ochrany života a zdravia,  zdravotníckej firmy Paramed Poprad, kde si žiaci precvičia zásady 1. pomoci pri bežných činnostiach a športoch.
Wellbeing sa často spája aj s kvalitou sociálnych vzťahov, posilňovaním komunitných väzieb pri zachovaní jedinečnosti každej osobitosti v tíme. Nezabúdajme ani my, v našom tíme, na subjektívny pocit pohody. Udržiavať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, venovať dostatočnú pozornosť fyzickému, emocionálnemu a sociálnemu zdraviu musí byť tiež našou prioritou. Wellbeing zahŕňa aj spoluprácu so zriaďovateľom, ktorý sa snaží o vytvorenie lepšej kvality života všetkých zainteresovaných. Zlepšuje duševné zdravie, posilňuje vzťahy a podporuje sociálne interakcie. Navyše wellbeing môže viesť k lepšiemu dosahovaniu cieľov, čo je kľúčom k napĺňaniu našich spoločných vízií.