Preskočiť na obsah

Farský úrad

Správca farnosti: Mgr. Marcel Štalmach

Rímskokatolícka farnosť sv. Leonarda, Lenartov
Lenartov 40
086 06 Malcov

Telefón: 054/47 06 059

Z cirkevných dejín

Najstarším dôkazom existencie cirkvi v Lenartove je drevený bohostánok (TABERNACULUM) zo 16. storočia, ktorý je uložený v Šarišskom múzeu v Bardejove. Aj z ústneho podania vieme, že starý drevený kostol stál na mieste, kde je teraz farská budova. Bolo zvykom, že cintorín bol v blízkosti kostola. Potrvrdili to nálezy ľudských kostí pri výstavbe budovy obecného úradu a materskej školy. Starý drevený kostol bol schátraný a nepostačoval už pojať všetkých farníkov do svojich útrob. Spôsobil to nárast obyvateľstva začiatkom 19. storočia. Výstavba nového kostola sa začala v roku 1820. Vtedajší majiteľ Lenartovského panstva a kňaz Jozsef Barna určili miesto postavenia nového murovaného kostola. Kameň sa ťažil v lokalite Furmance, kde aj dnes vidieť miesto ťažby. Mecenášom stavby bol Daniel Jochmann. Na jeho pamiatku je pred kostolom postavený kríž s pamätnou tabuľou. V roku 1825 prišiel do farnosti nový kňaz Károly Kovats. za jeho pôsobenia bol kostol dokončený a v roku 1826 ho posvätili a dali do užívania.

Z dochovaných prameňov vieme, že od postavenia murovaného kostola v r. 1826 až do r. 1988 sa o kostol plných 162 rokov nepretržite starala rodina Beňová, keď v roku 1988 zomrel posledný z menovaného rodu Ján.

Kostol sv. Leonarda na internete