Farské oznamy

Aktuálny rozpis sv. omší v kostole sv. Leonarda v Lenartove 10.05. – 16.05.2021

PONDELOK 17:30za zdravie a B. P. Lukáša a Viliama
UTOROK 17:30májová pobožnosť
STREDA17:00
18:15
za + Štefana, Máriu, Jána a Máriu č. 12
na úmysel kňaza
ŠTVRTOK – Nanebovstúpenie Pána18:15 za Boží ľud farnosti
PIATOK 17:30za +Michala Lamanca
SOBOTA 17:00za + Helenu, Jána a Helenu Harňákových
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 10:00za Boží ľud tejto farnosti

OZNAMY:

V nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.
Max. počet ľudí v kostole na sv. omši je nateraz 25. Zoznam rodín na sv. omšu v sobotu a v nedeľu si môžete pozrieť na výveske pri farskom úrade. Z rodiny sa sv. omše môže zúčastniť iba 1 člen. Deti do 10 rokov sa nerátajú do povoleného počtu.

Upratovanie:
3, 4, 6

Zverejnené 10. mája 2021.
Bez úpravy .