Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo

268 518,00 €

13.8.2021

ID

Začiatok účinnosti 12.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 268 518,00 €

Dodávateľ / Partner BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné

Poistná zmluva

22,36 €

30.7.2021

ID

Začiatok účinnosti 26.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 22,36 €

Dodávateľ / Partner Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

526,50 €

23.7.2021

ID

Začiatok účinnosti 8.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 526,50 €

Dodávateľ / Partner VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o spolupráci č. 0450/VSD/2021

22.7.2021

ID

Začiatok účinnosti 9.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Nájomná zmluva

10,00 €

14.7.2021

ID

Začiatok účinnosti 14.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 10,00 €

Dodávateľ / Partner Darina Bilá, Peter Bilý