Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo

ID: 7/2023 – RamontBuilding s. r. o.

2 280,00 €

23.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.2.2023

Suma s DPH 2 280,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ RamontBuilding s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 11, 082 52 Abranovce

Dodávateľ - IČO 44873905

Prílohy

Popis

Poskytnutie služieb externého riadenia projektu s názvom ,,Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu“

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 10/2020

ID: 10/2/2020 – Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

23.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany

Dodávateľ - IČO 51883902

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva-o-odbornej-pomoci

Mandátna zmluva

ID: 6/2023 – Ing. František Marcin

2 720,00 €

23.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.2.2023

Suma s DPH 2 720,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Ing. František Marcin

Dodávateľ - Sídlo , 086 41 Tročany

Dodávateľ - IČO 40294773

Prílohy

Popis

Výkon stavebného dozoru pre projekt: ,, Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu“

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 3/2023 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

128 348,24 €

23.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 128 348,24 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Popis

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu

Rámcová zmluva

ID: 4/2023 – LESOVIA

26 149,10 €

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.2.2023

Suma s DPH 26 149,10 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ LESOVIA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 90, 086 06 Lenartov

Dodávateľ - IČO 36614599

Prílohy

Popis

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov

Rámcová zmluva

ID: 2/2023 – ESPIK Group s.r.o.

26.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 31.1.2025

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov

Dodávateľ - IČO 46754768

Prílohy

Popis

Zber a odvoz kuchynského odpadu

Dodatok č. 02 – MOPS Lenartov

ID: 23/2019/23 – Ministerstvo práce

25.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00681156

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva-o-poskytnutí-NFP

Poistná zmluva

ID: 54/2022/23 – Generali Poisťovňa

25.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Popis

Poistná zmluva – IVECO DAILY

Zmluva o grantovom účte

ID: 1/2023 – PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB

25.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Používanie výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z projektu – Zateplenie OÚ

Dodatok k zmluve o vydaní a používaní platobnej karty

ID: 50/2022/23 – PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB

25.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Nájomná zmluva

ID: 52/2022 – Obec Lenartov

19.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Barbora Bilá a Zdenko Bilý

Dodávateľ Obec Lenartov

Dodávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Dodávateľ - IČO 00322270

Prílohy

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

ID: 50/2022 – PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB

19.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok k zmluve o vydaní a používaní platobnej karty