Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 00164348

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Implementácia projektových aktivít v rámci NP ,,Podpora pomáhajúcich profesií 3″ – MŠ

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ HORESKO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov

Dodávateľ - IČO 51196603

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poskytnutie tovarov a služieb – ŠJ, v šk. roku 2023/2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Helena Karolová KARMIX

Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov

Dodávateľ - IČO 33687129

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dodávka potravín odberateľovi – ŠJ, v šk. roku 2023/2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ CIMBAĽÁK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predaj mäsa a mäsových výrobkov priebežne, podľa požiadaviek – ŠJ, pre šk. rok 2023/2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 00164348

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Implementácia projektových aktivít v rámci NP ,,Podpora pomáhajúcich profesií 3″

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dodávka elektriny pre 9 kontajnerov na rómskej osade

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.8.2023

Suma s DPH 425,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Martin Sivák

Objednávateľ - IČO 00000000

Dodávateľ Obec Lenartov

Dodávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Dodávateľ - IČO 00322270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom pozemku za účelom výstavby rodinného domu

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2023

Suma s DPH 1 179,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Eva Šomová

Objednávateľ - IČO 00000000

Dodávateľ Obec Lenartov

Dodávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Dodávateľ - IČO 00322270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.8.2023

Suma s DPH 16 740,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Ing. arch. Ján Katuščák

Dodávateľ - Sídlo Moyzesova 55, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 14277051

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Vypracovanie PD – ,,Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Lenartov“ a výkon autorského dozoru stavby

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.7.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 37870475

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu: ,,Nedajme šancu ďalším povodniam v obci – projekt na protipovodňovú ochranu

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Pripojenie zariadenia pre odberné miesto

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lenartov

Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov

Objednávateľ - IČO 00322270

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Pripojenie zariadenia pre odberné miesto