Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí NFP

615 843,92 €

24.11.2021

ID

Začiatok účinnosti 24.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2021

Suma s DPH 615 843,92 €

Dodávateľ / Partner Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Projekt – ,,Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov“

Záložná zmluva č. 700/171/2019

94 500,00 €

8.11.2021

ID

Začiatok účinnosti 3.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2021

Suma s DPH 94 500,00 €

Dodávateľ / Partner Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37

Záložná zmluva č. 700/172/2019

31 670,00 €

8.11.2021

ID

Začiatok účinnosti 3.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2021

Suma s DPH 31 670,00 €

Dodávateľ / Partner Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava

Zmluva o bežnom účte

2.11.2021

ID

Začiatok účinnosti 2.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

4 680,00 €

18.10.2021

ID

Začiatok účinnosti 11.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2021

Suma s DPH 4 680,00 €

Dodávateľ / Partner Scholaris, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra

Zabezpečenie komplexného procesu VO a poradenských služieb pre projekt: ,,Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov“

Zmluva o grantovom účte

12.10.2021

ID

Začiatok účinnosti 12.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Tento účte slúži výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z MV SR – OP ľudské zdroje: Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov

Zmluva o grantovom účte

1.10.2021

ID

Začiatok účinnosti 1.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.9.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Účet bude použitý výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z: Rekonštrukcia kotolne a vykurovania ZŠ a školskej knižnice v obci Lenartov

Zmluva o združenej dodávke elektriny

17.9.2021

ID

Začiatok účinnosti 17.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.9.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávka elektriny na odberných miestach (4×6 b.j.)

Rámcová kúpna zmluva

8.9.2021

ID

Začiatok účinnosti 7.9.2021

Koniec účinnosti 30.6.2022

Dátum podpísania 7.9.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

Dodávka potravín počas šk. r. 2021/2022

Poistná zmluva

168,52 €

8.9.2021

ID

Začiatok účinnosti 8.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.9.2021

Suma s DPH 168,52 €

Dodávateľ / Partner UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Poistenie – zastávka kultúry