Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.

Nadpis

Zverejnené

Návrh VZN č. 4/2022

ID: 4/2022

23.11.2022

Prílohy

Popis

Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartov

Návrh VZN č. 1/2021

ID: 1/2021

2.9.2021

Prílohy