Organizačná štruktúra:

Predseda: Tomáš Kaputa
Veliteľ DHZ: Peter Harňák
Preventivár: Marek Demko
Strojník: Martin Macej

NÚDZOVÉ TELEFÓNNE  ČÍSLA

V prípade vzniknutia krízovej situácie volajte na tieto telefónne čísla:
Obecný úrad: 054 / 47 06 004
Harňák Peter: 0944 204 233
Bortník Ján ml.: 0944 162 697

Zverejnené 6. októbra 2022.
Bez úpravy .