Preskočiť na obsah

Redakcia informačného občasníka “Lenartovčan”

Redakčná rada:

Ing. Jana Bľandová, MBA
Mgr. Eva Nováková
Mgr. Michaela Mokrišová
Mgr. Mária Frandoferová
Mgr. Jana Vašičkaninová

Grafické spracovanie:

Obecný úrad Lenartov

Vydáva:

Obec Lenartov

Lenartovčan 23 – 2023

Lenartovčan 22 – 2023

Lenartovčan 21 – 2022

Lenartovčan 20 – 2022

Lenartovčan 19 – 2021

Lenartovčan 18 – 2021

Lenartovčan 17 – 2020

Lenartovčan 16 – 2020

Lenartovčan 15 – 2019

Lenartovčan 14 – 2019

Lenartovčan 13 – 2018

Lenartovčan 12 – 2018

Lenartovčan 11 – 2017

Lenartovčan 10 – 2017

Lenartovčan 9 – 2016

Lenartovčan 8 – 2016

Lenartovčan 7 – 2015

Lenartovčan 6 – 2015

Lenartovcan 5 – 2014

Lenartovčan 4 – 2014

Lenartovčan 3 – 2013

Lenartovčan 2- 2013

Lenartovčan 1 – 2013