Preskočiť na obsah

Školský časopis Slnečnica

ZŠ Lenartov vydáva školský  časopis Slnečnica od šk. roka 2011/2012 dvakrát ročne.

Prečo tento názov? Vychádza z prirodzených potrieb našich žiakov, z prostredia, v ktorom vyrastajú, z prírody. 

Zamyslime sa, čo je pre nich dôležitejšou hodnotou, čomu by dali prednosť na vyučovaní.  Svetu vedomostí a poznatkov v knihách, alebo sile slnka, ktorá otáča hlavu slnečnice?

Slnečnica – č. 1

Slnečnica – č. 2

Slnečnica – č. 3

Slnečnica – č. 4

Slnečnica – č. 5

Slnečnica – č. 6

Slnečnica – č. 7

Slnečnica – č. 8

Slnečnica – č. 9

Slnečnica – č. 10

Slnečnica – č. 11

Slnečnica – č. 12

Slnečnica – č. 13

Slnečnica – č. 14

Slnečnica – č. 15

Slnečnica – č. 16

Slnečnica – č. 17

Slnečnica – č. 18

Slnečnica – č. 19

Slnečnica – č. 20

Slnečnica – č. 21

Slnečnica – č. 22

Slnečnica – č. 23

Slnečnica – č. 24

Slnečnica – č. 25

Slnečnica – č. 26