Dokumenty na stiahnutie

Program rozvoja obce Lenartov
Komunitný plán sociálnych služieb obce Lenartov
Žiadosť o zníženie poplatku KO na 2023
Žiadosť o zníženie poplatku DzN na 2023

Zverejnené 15. júla 2020.
Upravené 27. januára 2023.