Preskočiť na obsah

Jubilanti

Blahoželanie k 85. narodeninám

V polovici mesiaca december sa dožila krásneho veku  – 85 rokov p. Jolana Giňová. K jej krásnemu životnému jubileu sa pripájame aj my a prajeme všetko najlepšie, zdravie, Božie požehnanie a rodinnú pohodu.

V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

Blahoželanie k 85. narodeninám

Začiatkom tohto mesiaca sa dožila krásneho životného jubilea p. Verona Drutarovská.
 
Milá naša oslávenkyňa!
K Vašim krásnym 85. narodeninám Vám chceme popriať veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať len raz. Vaše krásne jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Prajeme Vám, ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších a budete si môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných.

 
Nech Vám slnko šťastia svieti, 
nech Vám láska srdce hreje,
nech Vám nikdy smutno nie je,
a nech Vám nebesá doprajú pevné zdravie.

Blahoželanie k 80-tke Mgr. Márii Beňovej

Našej drahej bývalej učiteľke, riaditeľke, poslankyni obecného zastupiteľstva, zástupkyni starostky a našej obyvateľke zo srdca želáme veľa zdravia, Božieho požehnania, lásky a  radosti zo života vo chvíľach, kedy oslavuje svoje životné jubileum.
Dali ste nám lístok do života, naučili ste nás milovať i veriť. Ďakujeme za priateľstvo a pochopenie, za obetavosť a trpezlivosť…


Nejeden v deň narodenín do rúk Vašich vloží dary,
položí Vám kvety na stôl so želaním,
aby rástol rokov rad Vám ako stuha a žiarila šťastia dúha.
Aj my s veľkým potešením želáme Vám v deň narodenín,
aby v šťastí, dobrom zdraví, bez starosti, bez obavy
ďalšie roky prežili ste plne v radosti a kráse.
 
Nech je Váš život ako násobilka,
ktorá násobí radosť, delí starosť,
umocňuje lásku, odmocňuje nenávisť
a všetko dobré spolu spočíta.

Oslava – jubileum 90. rokov

Rodný môj kraj,
zo všetkých najkrajší.
Si môjmu srdcu najdrahší,
len teba mám

Týmito slovami piesne sa nieslo stretnutie na obecnom úrade k 90. narodeninám  p. Verony Kaľatovej, ktorá sa toho času nachádza v sociálnom dome Antik, n.o. Bardejov. Aj keď od jej sviatku ubehlo niekoľko dní, ktoré narušila choroba, naša rodáčka sa na svoje rodisko tešila a veľmi rada prijala naše pozvanie. Prijatiu na obecnom úrade predchádzala návšteva cintorína a stretnutie so známymi a rodinou. Radosť v očiach a úsmev na tvári nás utvrdili v tom, že naše pozvanie bolo pre oslávenkyňu balzamom na dušu. Jasné spomienky, či  rozprávanie o časoch dávno minulých je pre nás utvrdením, že každý sa rád vracia do čias pohody. Neboli to len chvíle radosti, ale aj starostí… Veríme, že oslávenkyňa sa medzi nami cítila príjemne a odchádzala s pocitom úcty, radosti a príjemných spomienok. Zároveň ďakujem vedeniu sociálneho domu Antik n.o. za veľkorysosť a ústretovosť.

Sny mladosti
časom sa rozplynú.
Však k tebe lásku úprimnú

ja navždy mám.

Srdečne blahoželáme k 90-tym narodeninám

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

Pokoj, Božie požehnanie a teplo blízkych rúk želáme našej jubilantke, p. Márii Beňovej.

Všetko najlepšie našej oslávenkyni k 80-tym narodeninám

Hodiny života krútia sa dokola,
kto sa raz narodil, musí ísť do boja.
Ide cez bolesti, ide cez nádeje,
dúfa, že život mu kus šťastia naleje.
A život nalieval, na čo mal kto cit, chuť,
každý si usmernil osudu ťažkú púť.
Hodiny postáli, práve dnes, na sviatok,
prednášame k slávnosti srdečný prípitok:
Vďaka ti, Bože náš, za rokov osemdesiat,
majme sa radi vždy, tak ako v knihe stať.
Vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

Všetko najlepšie drahá naša oslávenkyňa …

Všetko najlepšie nášmu oslávencovi k 80-tym narodeninám

V pokojnom, tichom žitia prúde,
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

Všetko najlepšie k 80-tke !

Všetko najlepšie našej najstaršej občianke

Neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je oslava prežitých 90 rokov. Tohto krásneho veku sa dožila v týchto dňoch pani Verona Kaľatová. Tieto jedinečné chvíle sme plánovali prežiť v rodnej obci, na pôde obecného úradu, spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva a blízkou rodinou. Náhla nemoc však prekazila naše plány, ale na našu oslávenkyňu myslíme a prajeme jej hlavne veľa zdravia, sily  a pokojnú jeseň života.

Milá naša oslávenkyňa,
nepozerajte sa spiatky a tešte sa z krásnej 90-tky.
Veď život rýchlo letí ako šíp a ako ho prežiť nevie predsa nik.
Nech krásne spomienky sa k Vám vrátia a všetky zlé nech sa navždy stratia.
Prajeme Vám nech tento krásny deň,
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Vám len šťastný krok.
Prajeme Vášmu telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj v srdci a nejaký ten zisk.
Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,
nech Vám dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie.

Živio nášmu oslávencovi k 80-tym narodeninám

Pred osemdesiatimi rokmi sa narodil  Andrej Bľanda. Pri príležitosti vzácneho jubilea si obecná samospráva uctila život a prácu jubilanta a priamo na obecnom úrade mu starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva zablahoželali k narodeninám.

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce, všetci dnes na Vás myslíme vrúcne.
Chceme Vám popriať radosť a šťastie do mnohých ďalších rokov,
a čas – ten nech ide krokom.

Čas. Prináša minúty, hodiny a roky plné lásky, radosti, priateľstva, uznania, úsmevu. 

Nech Vám nič z toho nechýba ani v nasledujúcich rokoch.
Všetko najlepšie!