Jubilanti

Oslava – jubileum 90. rokov

Rodný môj kraj,
zo všetkých najkrajší.
Si môjmu srdcu najdrahší,
len teba mám

Týmito slovami piesne sa nieslo stretnutie na obecnom úrade k 90. narodeninám  p. Verony Kaľatovej, ktorá sa toho času nachádza v sociálnom dome Antik, n.o. Bardejov. Aj keď od jej sviatku ubehlo niekoľko dní, ktoré narušila choroba, naša rodáčka sa na svoje rodisko tešila a veľmi rada prijala naše pozvanie. Prijatiu na obecnom úrade predchádzala návšteva cintorína a stretnutie so známymi a rodinou. Radosť v očiach a úsmev na tvári nás utvrdili v tom, že naše pozvanie bolo pre oslávenkyňu balzamom na dušu. Jasné spomienky, či  rozprávanie o časoch dávno minulých je pre nás utvrdením, že každý sa rád vracia do čias pohody. Neboli to len chvíle radosti, ale aj starostí… Veríme, že oslávenkyňa sa medzi nami cítila príjemne a odchádzala s pocitom úcty, radosti a príjemných spomienok. Zároveň ďakujem vedeniu sociálneho domu Antik n.o. za veľkorysosť a ústretovosť.

Sny mladosti
časom sa rozplynú.
Však k tebe lásku úprimnú

ja navždy mám.

Srdečne blahoželáme k 90-tym narodeninám

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

Pokoj, Božie požehnanie a teplo blízkych rúk želáme našej jubilantke, p. Márii Beňovej.

Všetko najlepšie našej oslávenkyni k 80-tym narodeninám

Hodiny života krútia sa dokola,
kto sa raz narodil, musí ísť do boja.
Ide cez bolesti, ide cez nádeje,
dúfa, že život mu kus šťastia naleje.
A život nalieval, na čo mal kto cit, chuť,
každý si usmernil osudu ťažkú púť.
Hodiny postáli, práve dnes, na sviatok,
prednášame k slávnosti srdečný prípitok:
Vďaka ti, Bože náš, za rokov osemdesiat,
majme sa radi vždy, tak ako v knihe stať.
Vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

Všetko najlepšie drahá naša oslávenkyňa …

Všetko najlepšie nášmu oslávencovi k 80-tym narodeninám

V pokojnom, tichom žitia prúde,
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

Všetko najlepšie k 80-tke !

Všetko najlepšie našej najstaršej občianke

Neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je oslava prežitých 90 rokov. Tohto krásneho veku sa dožila v týchto dňoch pani Verona Kaľatová. Tieto jedinečné chvíle sme plánovali prežiť v rodnej obci, na pôde obecného úradu, spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva a blízkou rodinou. Náhla nemoc však prekazila naše plány, ale na našu oslávenkyňu myslíme a prajeme jej hlavne veľa zdravia, sily  a pokojnú jeseň života.

Milá naša oslávenkyňa,
nepozerajte sa spiatky a tešte sa z krásnej 90-tky.
Veď život rýchlo letí ako šíp a ako ho prežiť nevie predsa nik.
Nech krásne spomienky sa k Vám vrátia a všetky zlé nech sa navždy stratia.
Prajeme Vám nech tento krásny deň,
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Vám len šťastný krok.
Prajeme Vášmu telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj v srdci a nejaký ten zisk.
Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,
nech Vám dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie.

Živio nášmu oslávencovi k 80-tym narodeninám

Pred osemdesiatimi rokmi sa narodil  Andrej Bľanda. Pri príležitosti vzácneho jubilea si obecná samospráva uctila život a prácu jubilanta a priamo na obecnom úrade mu starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva zablahoželali k narodeninám.

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce, všetci dnes na Vás myslíme vrúcne.
Chceme Vám popriať radosť a šťastie do mnohých ďalších rokov,
a čas – ten nech ide krokom.

Čas. Prináša minúty, hodiny a roky plné lásky, radosti, priateľstva, uznania, úsmevu. 

Nech Vám nič z toho nechýba ani v nasledujúcich rokoch.
Všetko najlepšie!

Zverejnené 11. januára 2023.
Upravené 25. januára 2023.