Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lenartov.

ZMENY v slávení bohoslužieb platné od 17.09.2021

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie a prechodu okresu Bardejov do bordovej farby už od zajtrajšieho dňa sa menia podmienky pre slávenie bohoslužieb.To znamená, že sv. omša bude v piatok (17.9.) len pre plne očkovaných v kostole. Všetci ostatní sa môžu zúčastniť sv. omše iba vonku.V sobotu (18.9.) bude sv. omša o 17:00 – tej hod. pre neočkovaných ľudí v max. kapacite… Čítať viac

Farské oznamy

Aktuálny rozpis sv. omší v kostole sv. Leonarda v Lenartove 13.09. – 19.09.2021 PONDELOK 18:00 za + Helenu Cehelníkovú UTOROK – Povýšenie Svätého kríža STREDA – Sedembolestnej Panny Márie 7:00 za + Máriu Kaputovú ŠTVRTOK PIATOK 18:00 za + Helenu Karolovú a rodičov SOBOTA 8:00 za + Michala Lamanca 25. NEDEĽA v cezročnom období 8:30… Čítať viac

Rozbitá regulácia Večného potoka nás nenecháva ľahostajnými

Tri letné povodne v obci narobili veľké škody nielen na majetku obce, ale aj na majetku občanov a iných právnických osôb. Osobná prehliadka zamestnancov Správy povodia Bodrogu a Hornádu, starostky  a poslancov OZ po celom toku Večného potoka odkryla vážne poškodenie regulácie na minimálne 5 miestach v zastavanom území obce.  Argumentácia zamestnancov Správy povodia B… Čítať viac

Aktivity Komunitného centra Január – August 2021

Január – August  2021 tábor detí  zamestnaných rodičov – v spolupráci so ŠK letná škola – tvorivé dielne, v spolupráci so ZŠ zdravé regióny – preventívne aktivity zamestnanosť – v spolupráci s TSP návšteva miestnej farmy zber a separácia odpadu beseda s dievčatami z MRK – v spolupráci s TSP komunitné rehabilitácie s mládežou a dospelými z MRK barter – výmena oblečenia v komunite zveľaďovanie a skrášľovanie obce registrácia… Čítať viac

Letná škola 2021

V ZŠ Lenartov sme v dňoch 9.8.-27.8.2021 na základe záujmu rodičov realizovali v troch cykloch  letnú školu v dĺžke trvania 4 hodiny denne. Každý deň sa vzdelávacej časti i sprievodných aktivít zúčastňovalo po 15 žiakov  tak, aby sa vystriedali všetci.Zámerom Letnej školy bolo poskytnúť žiakom možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas… Čítať viac

Ťažko skúšané chvíle spríjemnila potravinová pomoc

Ťažké chvíle po záplavách v Lenartove pomaly opadajú, práce na vodnom toku pokračujú a čistenie obce napreduje. Lenartovská samospráva zabezpečila pre najviac postihnuté rodiny potravinovú pomoc, ktorú dodala Potravinová banka  Slovenska. Ich podmienkou bolo pomôcť aj tým, ktorí sa pričinili o záchranné práce – pomáhajúcim členom  DHZO Lenartov. Veľmi radi sme túto podmienku splnili, nakoľko naši… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Oznam pre zamestnaných rodičov

Chcete, aby Vaše deti bol pod dozorom a zmysluplne strávili deň?Ponúkame deťom od 6 rokov a vyššie stráviť deň v Komunitnom centre v Lenartove, každý štvrtok v čase od 9:30 hod. – 14:00 hod. Začíname vo štvrtok 22.júla 2021.Každý rodič privedie alebo privezie svoje dieťa do KC Lenartov na 9:30 hod. Zároveň je potrebné, aby… Čítať viac

Otvorenie škôl vítame, vedomosti dobiehame

Ani druhý polrok školského roka 2020/2021 neprebiehal tak, ako zvyčajne. Aj keď sa z dôvodu ochorenia Covid-19 prerušilo v ZŠ prezenčné vyučovanie, vznikali nové situácie a výzvy v tejto pre nás osobitne náročnej dobe. Počas dištančného vzdelávania sme však nezaháľali a predložili sme niekoľko úspešných projektov. Jarná škola 2021Realizovala sa formou  prezenčného vyučovania v dňoch 22.2. – 26.2.2021 s cieľom vyrovnať rozdiely… Čítať viac

Projekt MOPS končí a zároveň aj pokračuje

30. júna 2021 končí projekt MOPS. Jeden z mála projektov, kde význam a ciele sú prínosom nielen pre majoritu, ale aj minoritu. 8 členov MOPS pracuje v obci nielen na zabezpečení verejného poriadku, vypomáha pri dochádzke žiakov do a zo školy, monitorujú výskyt čiernych skládok na rómskej osade, sú nápomocní pri návštevách štátnych orgánov –… Čítať viac

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt realizovaný cez: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 Názov projektu: PRZYSTANEK KULTURA / ZASTAVKA KULTURAVedúci partner: Fundacja SadeckaPartneri projektu: Miasto Nowy Sacz, Gmina Bobowa, Obec Lenartov, Gmina Stary Sacz Predmetom projektu je spracovanie a postavenie moderných zastávkových prístreškov na teréne poľsko-slovenského pohraničia. Prístrešok – produkt cezhraničnej siete turistických zastávok je vyrobený z… Čítať viac

Fil-leo 11th newsletter – Saint Leonards

Členovia Medzinárodnej federácie združení a miest venovaných svätému Leonardovi (fil-leo) nám zaslali ich 11 spravodaj. Tento spravodaj poskytuje informácie, ktoré zaslali „Saint Leonards“ v Európe a inde vo svete. 11th newsletter