Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lenartov.

Farské oznamy

Aktuálny rozpis sv. omší v kostole sv. Leonarda v Lenartove 22.11. – 28.11.2021 PONDELOK 17:30 za + Štefana Cudráka UTOROK STREDA 7:15 za + Juraja, Karolínu a Michal č. 98 ŠTVRTOK PIATOK 17:30 za + Máriu Kosteckú SOBOTA 8:00 za + Jána Karola a rodičov 1. adventná nedeľa 10:00 za farnosť, Boží ľud OZNAMY: V… Čítať viac

Očkovanie proti COVID-19 priamo v obci

Možnosť nahlásenia sa je do piatku – 19.11.2021TERMÍN OČKOVANIA: 22.11.2021Oznamujeme Vám, že je opäť možnosť očkovania proti COVID-19 vakcínou PFIZER priamo v našej obci. Je možné podať 1., 2., a 3. dávku vakcíny. V prípade 3. dávky je nevyhnutné, aby od podania 2. dávky uplynulo 6 mesiacov. V prípade záujmu kontaktujte obecný úrad (054/47 06… Čítať viac

Sny sa stali skutočnosťou – 24 bytov bolo daných do užívania

29.október 2021 bol na rómskej osade v Lenartove výnimočný deň. 24 rodín si prevzali kľúče od nových nízkoštandardných  bytov, ktoré financoval ŠFRB. Na tejto milej slávnosti sa za dodržania prísnych epidemiologických opatrení zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, starostka obce a duchovný otec z farnosti.Začiatky výstavby neboli jednoduché. Len získanie pozemkov do vlastníctva obce trvalo bezmála 5 rokov.Vysporiadanie… Čítať viac

Pamiatka zosnulých

Pri  príležitosti blížiaceho sa sviatku Pamiatky zosnulých sa v komunitnom centre Lenartov vyrábajú a dekorujú náhrobné vence a iné dekorácie, ktorými si uctíme našich blízkych.      Niečo na inšpiráciu aj pre vás.

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname už od roku 1999. Deň 24. Október je oslavu ŠK a je významným prínosom pri vzdelávaní detí. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám ŠK, čítaniu a získavaniu väčšieho počtu milovníkov literatúry.            V rámci toho dňa sa uskutočnili v ŠK aj zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť sviatok ŠK. Vyrábali sme záložky… Čítať viac

V škole sme radi

Naplno sa rozbehol  nový šk. rok 2021/2022, v ktorom do školských lavíc ZŠ Lenartov zasadlo 92 žiakov so ŠVPP. Vyučujú sa  v dvojzmennej prevádzke v deviatich triedach /z toho v dvoch 0. ročníkoch, v jednej špecializovanej triede 1.B, v troch špeciálnych triedach  2.B, 3.B, 4.B a v troch bežných triedach, z toho v jednom spojenom ročníku 3.A-4.A. Dopoludnia… Čítať viac

Zbierka pre n.o. DORKA

Obec Lenartov vyhlasuje zbierku pre n.o. Dorka.Môžete darovať posteľné obliečky, plachty, uteráky, trvanlivé potraviny.Tieto veci je potrebné potom priniesť na OcÚ Lenartov počas pracovnej doby, v termíne do 30.11.2021

Epidemiologická situácia – okr. Bardejov

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je okr. Bardejov zaradený do 2. stupňa ohrozenia – bordová farba.Na základe odporúčaní zo zasadnutia Krízového štábu okresu Bardejov zo dňa 16.9.2021 – dôrazne vyzývame na dodržiavanie prijatých platných protiepidemiologických opatrení v zmysle platného Covid automatu (obmedzenie hromadných spoločenských a kultúrnych podujatí)Platné opatrenie v jednotlivých okresoch sú prehľadne zverejnené… Čítať viac

Dovybavenie sály podporil PSK

Do vyhlásenej výzvy Prešovského samospravného kraja ,,Mikroprogram PSK“ sa zapojila aj naša obec. Podali sme projekt na dovybavenie sály kultúrneho domu stolmi a stoličkami. Nakoľko je naša sála zmodernizovaná, je potrebná aj obnova zariadenia. Proces vyhodnotenia výzvy bol 3. mája 2021 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 708/2021. PSK nás podporil sumou 2 500 € v rámci… Čítať viac

Rozbitá regulácia Večného potoka nás nenecháva ľahostajnými

Tri letné povodne v obci narobili veľké škody nielen na majetku obce, ale aj na majetku občanov a iných právnických osôb. Osobná prehliadka zamestnancov Správy povodia Bodrogu a Hornádu, starostky  a poslancov OZ po celom toku Večného potoka odkryla vážne poškodenie regulácie na minimálne 5 miestach v zastavanom území obce.  Argumentácia zamestnancov Správy povodia B… Čítať viac

Aktivity Komunitného centra Január – August 2021

Január – August  2021 tábor detí  zamestnaných rodičov – v spolupráci so ŠK letná škola – tvorivé dielne, v spolupráci so ZŠ zdravé regióny – preventívne aktivity zamestnanosť – v spolupráci s TSP návšteva miestnej farmy zber a separácia odpadu beseda s dievčatami z MRK – v spolupráci s TSP komunitné rehabilitácie s mládežou a dospelými z MRK barter – výmena oblečenia v komunite zveľaďovanie a skrášľovanie obce registrácia… Čítať viac