Preskočiť na obsah

V škole sme radi

Zverejnené 25.10.2021.

Kategória

Naplno sa rozbehol  nový šk. rok 2021/2022, v ktorom do školských lavíc ZŠ Lenartov zasadlo 92 žiakov so ŠVPP. Vyučujú sa  v dvojzmennej prevádzke v deviatich triedach /z toho v dvoch 0. ročníkoch, v jednej špecializovanej triede 1.B, v troch špeciálnych triedach  2.B, 3.B, 4.B a v troch bežných triedach, z toho v jednom spojenom ročníku 3.A-4.A. Dopoludnia sa vyučuje v piatich triedach 48 žiakov, popoludní v štyroch triedach  44 žiakov. Využívame naplno každú chvíľu prezenčného vyučovania, pretože to nie je samozrejmosť.
Nielen v Svetový deň umývania rúk, ale každý deň v škole prízvukujeme dôležitosť správneho umývania rúk a pravidelnej  hygieny. Nápomocná je i asistentka osvety zdravia, ktorá pravidelne monitoruje prevenciu pedikulózy vychádzajúcej z rodinného prostredia na dvojtýždňovej báze.
Aj v tejto náročnej situácii sme v rámci Európskeho týždňa športu  nabádali žiakov k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu súťažou o titul Najlepší skokan cez švihadlo, z dôvodu epidemiologických opatrení  len v rámci tried v exteriéri.
S koordinátorom prevencie patologických javov pri príležitosti Dňa mlieka žiaci sledovali prezentáciu, oboznámili sa s procesom distribúcie mlieka od podojenia až na pult obchodu, vytvorili nástenku Cesta mlieka, ochutnávali mliečne výrobky. Súťažili, kto prvý vypije cez slamku pohár mlieka alebo zje jablko v rámci Dňa jablka.  V súvislosti s témou Hovorme o jedle diskutovali o zdravej výžive a tvorili rôznorodé výrobky a výtvarné práce.
Keďže mesiac október je aj Mesiacom úcty k starším, nezabudli sme ani na tých, ktorí nám vytvorili súčasné hodnoty. Žiaci z lekárskych paličiek vyhotovili darček – rámček, kde dokreslili svojich starých rodičov a vypísali ich charakterové vlastnosti.
Zábavu i poučenie im poskytla práca s plastelínou, ktorú sme so spoluúčasťou Obce Lenartov získali z projektovej výzvy Svet plastelíny. Veď prečo nie? S tak jemnou, voňavou a pestrofarebnou plastelínou žiaci ešte nepracovali.  Okrem toho, že zlepšuje manuálne zručnosti, kreativitu, fantáziu a predstavivosť, schopnosť pozorovania, koordináciu očí a rúk tak dôležitú pre písanie, uľahčuje aj pochopenie priestorových foriem a tvarov. Pomocou plastelíny deti ľahšie pochopia guľaté, obdĺžnikové a štvorcové tvary.
V škole sa naplno rozbehla aj realizácia schválenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na program Spolu múdrejší 2 zameraný na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní žiakov základných škôl.
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021 bolo MŠVVaŠ SR v stanovenom termíne predložených spolu 49 projektov. Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov navrhla p. ministrovi prideliť finančné prostriedky desiatim projektom v celkovej sume 25 000 €. Medzi nimi bol aj projekt ZŠ Lenartov s dotáciou 2 900 eur zameraný na zlepšenie dochádzky žiakov.
Aj tento rok nás Osmijanko pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc pozval do literárnej záhrady, v ktorej pravidelným čítaním kníh a časopisov vytvárame s deťmi zábavnú atmosféru, priestor pre rozprávanie o tom, čo sa dozvedeli. Chceme podporiť nielen radosť z čítania, ale i dispozície a myšlienky k tvorivej aktivite žiakov – tú budú potrebovať vo všetkých sférach života.