Preskočiť na obsah

Škola čaká…

Zverejnené 31.12.2020.

Kategória

Je tu začiatok školského roka 2020/2021, možno o niečo viac očakávanejší ako po iné školské roky. V ZŠ Lenartov prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Do školských lavíc zasadlo 92 žiakov, ktorí sa vyučujú v dvojzmennej prevádzke v ôsmich triedach, z toho v  0. ročníku, v špecializovanej triede, v troch špeciálnych a v troch bežných triedach. Dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná, za dodržiavania  protiepidemiologických odporúčaní a opatrení tak, aby sme sa cítili čo najbezpečnejšie.
September v škole
Opäť sme tu preto, aby sme vštepovali žiakom základy trívia t. j. písania, čítania, počítania a poznatky z ostatných vyučovacích predmetov. Sme tu tiež preto, aby sme rozvíjali potenciál osobnosti žiaka do najvyššej možnej miery  a formovali jeho konkrétne vlastnosti. Aby sme zistili, čo je v našich deťoch dobré a čo zlé, čo chcú, čo odmietajú, po čom túžia… Záleží už len na záujme žiakov a ich rodičov.
V septembri si pripomíname nielen Európsky týždeň jazykov, Týždeň športu ale i Deň vďačnosti. Ďakujme teda za každý jeden obyčajný deň na ceste za vzdelaním, lebo ani ten nemusí byť samozrejmosťou. V tomto momente nevieme, aký bude nasledujúci školský rok, čo nás počas neho čaká… Poprajme si teda, aby bol úspešný, veselý a pestrý ako naše maľby na školskom oplotení, plný nových vedomostí a získaných zručností, ktoré naši žiaci využijú nielen v ďalšom vzdelávaní, ale i v bežnom živote. Byť negatívne testovaní a zostať pozitívne naladení bolo našim prianím v septembri.
Prerušenie vyučovania a karanténa
Ale nestalo sa tak. Naša radosť zo vzdelávania netrvala dlho. Prišlo testovanie a prvé pozitívne prípady. Ani v zlom sne nás nenapadlo, že sa ochorenie môže týkať aj školy. Prvý týždeň prerušeného vyučovania bol pre nás najnáročnejší. Nikto nevedel do čoho ideme, čo nás čaká. Vzájomne sme sa však podporovali, povzbudzovali, telefonovali, písali si. Pomáhala nám viera, modlitba a nádej. Nádej, že sa zdravotný stav infikovaných zlepší a všetko bude opäť v poriadku. Keď sa obzriem späť, možno sme až priveľmi panikárili. Ale báli sme sa jedna o druhú i o našich žiakov a celú komunitu. Nekonečný týždeň čakania na testovanie žiakov však dopadol relatívne dobre. Len jedna pozitívne testovaná žiačka, ktorá nemala žiadne príznaky ochorenia Covid-19. Niektorí sme absolvovali aj dve-tri karantény. Nasledovalo pilotné testovanie, tešili sme sa z negatívnych výsledkov antigénových testov… Opäť to však netrvalo dlho. Už o pár dní som si vyskúšala aj ja, čo je to stratiť čuch, mať teploty, bolesti hlavy či kašeľ. Vôbec to nebola chripôčka, ako túto chorobu poniektorí posmešne pomenovávajú. Ten dlhodobý pocit únavy bol vyčerpávajúci. Ale všetko som prijala s pokorou a snažila som sa myslieť pozitívne.
Dištančné verzus prezenčné vzdelávanie
Na prerušenie vyučovania najviac doplatili žiaci. Dištančné vzdelávanie nenaplnilo naše očakávania. Pracovné listy sa nám vrátili  špinavé, pokrčené, vyplnené úplne niekým iným, alebo sa nevrátili vôbec. Sme nesmierne  radi, že žiaci I. stupňa dostali výnimku a mohli nastúpiť na základe nariadenia Vlády SR opätovne do školy. Starší žiaci spolu s učiteľkami vyhrabali a upratali školský dvor. Zdôrazniť epidemiologické opatrenia a zásady prevencie pedikulózy do ZŠ prišla i asistentka osvety zdravia. Žiaci s nadšením privítali Mikuláša s anjelom a tešia sa i na dokončené multifunkčné ihrisko. Áno, realizujeme menej spoločných aktivít z dôvodu zákazu zhromažďovania, ale je tu väčší priestor na dobehnutie zameškaného osvojenia si učiva a individuálny prístup. Hlavnou prioritou je čítanie, písanie, počítanie a znovuzískanie stratených pracovných návykov. Ani by ste neverili, koľko úsilia a motivácie si vyžaduje udržanie pozornosti a sústredenia žiakov  hoci len na krátkodobú činnosť. Je veľmi ťažké opäť sa odraziť od dna, žiaci pozabúdali písmená, zamieňajú si ich, nevedia si spomenúť na tvary písaných i tlačených písmen a číslic. Opäť začíname opakovať zabudnuté algoritmy sčítania i odčítania, nehovoriac o poznatkoch o okolitom svete, ktoré sú podmienené aj vyjadrovaním sa v slovenskom jazyku. A to im v komunite nikto nesprostredkuje. Záver? Dištančné vzdelávanie nie je rozsahom a kvalitou ani náhodou adekvátnou náhradou prezenčnej výučby. Nič nenahradí prístup učiteľa a osobný kontakt.
Vianočné prázdniny
Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Tešíme sa na nich určite ešte viac ako po minulé roky. Nebude dôležité čo bude pod stromčekom, ale kto bude okolo neho. Vážme si čo máme, nikdy nám nebolo lepšie. Máme čo jesť, kde spať… Ľudstvo v minulosti prežilo omnoho horšie krízy, trpelo omnoho viac. Počas sviatkov nebude ľahké nájsť rovnováhu medzi obmedzením kontaktov a túžbou prežiť sviatky spoločne. Každý si však bude musieť nájsť tú správnu mieru zodpovednosti  sám. V závere kalendárneho roka patrí poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí prispeli k spoločnému dielu. Ďakujeme aj Obci Lenartov za podporu a starostlivosť počas uplynulého roka. Aj v nasledujúcom období bude všetko len tak ako má byť. Myslime však optimisticky a spoločne všetko zvládneme! Požehnané prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, úspechov a odvahy v novom roku 2021 Vám praje kolektív ZŠ Lenartov!