Preskočiť na obsah

Poďme naspäť do školy

Zverejnené 31.5.2020.

Kategória

Cítime zmenu vo vzduchu a posledných pár dní sa nám zdá všetko krajšie. Možno je to vôňou rozkvitnutých kvetov a dotykom slnečných lúčov. Určite to bude aj tým, že sa postupne vraciame do normálu.  
Posledné obdobie bolo pre nás všetkých nezvyčajné. Uvedomili sme si, ako veľmi nám chýba komunikácia a vzájomný kontakt. Žiaci vypadli z pravidelného režimu, stratili alebo výrazne sa zmenili ich pracovné návyky. Úplne sa zmenil spôsob vyučovania a učenia. Zvládnuť sociálnu izoláciu, novú záťaž a adaptáciu na nové podmienky nedokázal každý. Ukázalo sa, že škola nie je ani zďaleka len miestom odovzdávania informácií, ale má nenahraditeľný sociálny význam. Chceme sa poďakovať všetkým zodpovedným rodičom podporujúcim svoje deti a tiež žiakom, ktorí sa snažili byť pri učení samostatní.
Brány škôl sa už v júni otvoria a nás čaká náročný proces socializácie. Všetci sa potrebujeme zorientovať v prežívaní, potrebách i očakávaniach žiakov a začať tam, kde sme prestali. Nabehnúť na pravidelný režim, nastaviť podmienky tak, aby sa obnovili vzájomné vzťahy, pracovné návyky a urýchlila sa adaptácia na školské prostredie po dlhšom odlúčení nebude vôbec jednoduché. Pokračovanie vzdelávania a podpora žiakov, ktorí sa nevedia samostatne učiť, je pre nás v tomto období najdôležitejšia. Ak chceme všetko dobre zvládnuť a dokonca to využiť na posilnenie a rozvoj, nesmieme zabudnúť na komunikáciu, empatiu a spoluprácu.
Aj napriek pandémii sme sa po čiastočnom uvoľnení obmedzení a za dodržania hygienických  opatrení zapojili do súťaže Veľká noc na vidieku vyhlásenej MAS Horná Topľa. Nezabudli sme ani na vás, drahé naše mamky. Pri príležitosti Dňa matiek mi dovoľte popriať vám veľa radosti z vašich detí, aby vám raz hojne vrátili všetko to, čo do nich teraz s láskou vštepujete.