Preskočiť na obsah

My sme tie krásne kvety života

Zverejnené 30.6.2022.

Kategória

Príroda sa prebúdza, slnko naberá na sile, narcisy a tulipány kvitnú, motýle sa zbiehajú. Jar je tu. Dôkazom toho sú aj vlastnoručne zhotovené púpavové venčeky pripomínajúce krásy a dary prírody, ktoré si máme vážiť nielen na Deň Zeme 22.04., ale neustále. Ako napísali štvrtáci na nástenku, ako sa o našu Zem budeme starať teraz, tak ju zanecháme pre ďalšie generácie. Spoločné rozmýšľanie nad významom zelene vyústilo do realizácie rôznorodých tematických aktivít v jednotlivých triedach, napr. do zhotovenia makiet stromov s popisom či do revitalizácie skaliek.
Environmentálny apríl a prebúdzajúci sa nový život zdôraznili aj navrhnuté praktické ekologicko-bádateľské aktivity Také akurát pre život. Nielen pre život prírody, ale i nás všetkých v novo-predloženom Enviroprojekte 2022, cieľom ktorého bolo zvýšiť environmentálne povedomie a zaangažovanosť žiakov ZŠ aktívnym riešením problémov. Chceli sme si skrášliť spoločný životný priestor zhotovením bylinkovej špirály a  jazierka s upriamením pozornosti na dôležitosť akéhokoľvek pestovania rastlín a zadržiavania dažďovej vody.  Sadením rôznych druhov bylín a kvetov pri vstupnom vchode školy i výsadbou zelenej protihlukovej steny ihličnanov medzi multifunkčným ihriskom a kostolom sme mali zámer zlepšiť pestovateľské zručnosti a tým sa postarať o zníženie hlučnosti. Plánovali sme osadiť hmyzí domček s cieľom udržania školskej záhrady opeľovaním úžitkových i okrasných rastlín. Triedili by sme odpad s následným vysvetľovaním vplyvu na ekosystém a životné prostredie. Pri schvaľovaní projektu sme však neboli úspešní. Viacerými aktivitami sme si pripomenuli aj  Deň Rómov a s tým súvisiacu ich jedinečnosť v celej svojej rozmanitosti.
Na základe oficiálneho listu MŠVVaŠ SR o  zlepšujúcom sa vývoji epidemiologickej situácie COVID-19  sme následne ukončili antigénové testovanie žiakov ZŠ Lenartov. Pokračujeme však v dodržiavaní zmiernených opatrení, pretože ochorenie Covid-19, aj keď ojedinele,  medzi nami ešte stále je.  Nezabúdajme, že opatrnosti nie je nikdy dosť! 
V rámci Dňa víťazstva nad fašizmom sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Vojaci očami detí a tak sa zamysleli nad tým, že ani po 77 rokoch zlo spomedzi nás nevymizlo.

My sme tie krásne kvety života, pocítiť nechceme, čo je clivota.

Nech nežná náruč mamina nás každodenne objíma

a pevná náruč otcova neprestane nám byť opora.

Nech narastú nám krídla letu, nech veríme, že láska je tu.

Reláciou v školskom rozhlase sme si pripomenuli i Deň matiek. Plný lásky a nehy každý poďakoval svojej mamičke darčekom zhotoveným v škole, pretože tá jeho je najlepšia na svete. Svojimi výrobkami nezabudneme ani na Deň otcov a stretnutie s nimi v komunite.
Ako vzorní Slováci sme fandili i nášmu reprezentačnému tímu na MS v ľadovom hokeji. Vlastnou tvorbou sme prispeli do súťaže Naj búdka, Leto na škole a Moja dedina, ako ju vidím ja. V súťaži Usmej sa, organizovanej SZUŠ Kesel Bardejov, sme získali 1.miesto s výtvarnou prácou Úsmevné začiatky v škole. S koordinátorkou prevencie patologických javov si žiaci pripomenuli i negatívny vplyv fajčenia na ľudské zdravie. Výstupom výchovno-vzdelávacieho projektu Chvíle, ktorými sa neplytvá o uvedomelej spotrebe potravín a solidarite boli zaslané kreatívne práce na tému Kuchyňa bez plytvania koordinačnému centru Whirlpool Poprad. Namaľovaním slniečka sme vyjadrili, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši v boji proti vojne na Ukrajine. Práce našich žiakov budú zverejnené na výtvarnej výstave dňa 08.07.2022 Slniečko pre ukrajinské deti v Žakovciach.
Po dlhom období pandemického kultúrneho sucha sme sa v júni rozbehli osláviť nielen MDD  divadelným predstavením Babadla Aladin z Prešova. ale i záver školského roka 2021/2022 predstavením divadla Portál Čáry-máry alebo záhada strateného prútika. Po dvojročnej prestávke sme sa opäť mohli spoločne stretnúť a preniesť sa do sveta rozprávkových príbehov. Ďakujeme Obci Lenartov i všetkým, ktorí sa pričinili o plynulý priebeh tohtoročného, našťastie, prezenčného vyučovania. Prajeme Vám pokojné a mierové prežitie nastávajúcich dovolenkových a prázdninových dní, aby sme sa opäť v septembri v zdraví stretli.