Preskočiť na obsah

Krok do budúcnosti

Zverejnené 25.10.2023.

Kategória

Každý krok, ktorý urobíme v novom školskom roku 2023/24, každé rozhodnutie, ktoré vydáme v dobrej viere, že je správne a každé usmernenie, ktorým otvoríme dvere do budúcnosti, napíše nový príbeh 106 žiakom ZŠ Lenartov, ktorí sa vyučujú v 9 triedach, z toho v 4  bežných I.A, II.A, II.C, III.A-IV.A spojený ročník, v 1 špecializovanej triede I.B, v 4 špeciálnych triedach II.B, II.D, III.B, IV.B v dvojzmennej prevádzke. Dopoludnia sa vyučuje v 5 triedach I.A,I.B,II.C, II.D, IV.B 53 žiakov, popoludní v 4 triedach II.A, II.B, III.B, III.A-IV.A 53 žiakov.  
September sme začali rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že vzhľadom na aktuálny stav epidemiologickej situácie sa od 1. septembra 2023 rušia všetky opatrenia v školách a školských zariadeniach týkajúce sa ochorenia COVID-19.Napriek zrušeným opatreniam sa odporúča dodržiavať preventívne opatrenia v školskom prostredí.
Realizovali sme Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ so zadaním výsledkov do informačného systému testovania žiakov, kde sa identifikovala úroveň pohybových schopností ako je sila, vytrvalosť, rýchlosť, pohyblivosť a koordinácia. V rámci Dňa mlieka žiaci diskutovali o jeho význame na základe pripravenej prezentácie, vypracovali PL, urobili nástenku, vymaľovali a urobili kravičku z pohárov od jogurtu a súťažili, kto prvý vypije mlieko cez slamku. Európsky deň jazykov si štvrtáci pripomenuli vytvorením projektu s názvami škôl v rôznych jazykoch. Vyskúšali si prácu s online slovníkom, spoznali pár štátnych vlajok a naučili sa slovo škola povedať po anglicky, poľsky, japonsky, portugalsky a taliansky. Zaujímavé pre nich boli aj aktivity vo forme interaktívnych zábavných hier a súťaží, na ktorých si overili vedomosti o Európskej únii. Bolo to príjemné spestrenie vyučovania, kde  žiaci nielen zistili, čo vedia o EÚ, ale sa aj niečo nové naučili.
Rodičia boli informovaní aj formou Rodičovského združenia dňa 4.9. a 3.10, že od septembra začínajú platiť nové pravidlá ospravedlňovania žiakov. Podľa 182/2023 Z. z. je možné ospravedlniť neprítomnosť  dieťaťa na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na základe žiadosti rodiča. V prípade, že bude dieťa neprítomné dlhšie, bude už potrebovať potvrdenie od lekára. Rodičia by mali dôverovať, že čas trávený ich deťmi v škole je zmysluplný. Školám nezostáva nič iné, len dôverovať, že sa rodičia nebudú snažiť obchádzať povinnosti a nebudú podporovať záškoláctvo. V opačnom prípade triedny učiteľ postupuje zneužívanie využívania ospravedlneniek ÚPSVaR v Bardejove.
Modlili sme sa ruženec v rámci celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec, zapojili sme sa do programu WocaBee i výtvarnej súťaže Magický príbeh jesene a Hovorme spolu o jedle, kde sme zaslali súťažné práce na tému Chutné maľovanie. Koordinátorka prevencie zrealizovala Deň cestovín s lúštením tajničky a výrobou cestovinového darčeka pre babky a dedkov. Druháci si urobili Deň kaše, ktorého cieľom bolo naučiť sa jedlo si vážiť, pretože nie všetky deti na svete majú toľko jedla ako my. Starší žiaci sa zúčastnili X. ročníka memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka v cezpoľnom behu na ihrisku TJ Malcov, kde sa Tomáš Bilý v silnej konkurencii umiestnil na 5. mieste.
Informáciami sme dnes doslova zavalení, cenzori sa ich už ani nesnažia blokovať a niekedy niekomu viac vyhovuje  šíriť dezinformácie, alebo odvádzať pozornosť záplavou nepodstatných faktov, či hoaxov. Dnes už nikto nedokáže pred verejnosťou utajovať nepohodlné informácie, a preto sa radšej verejnosť zaplavuje protichodnými správami a odvádza sa pozornosť od dôležitých tém. O každej téme existuje množstvo informácií, ale veľa správ je mnohokrát tak protichodných, že len ťažko zistíme, ktorým máme vlastne veriť. Tým posledným, čo v takom svete deti potrebujú od učiteľa, sú ďalšie informácie. Namiesto toho potrebujú schopnosť sa v informáciách zorientovať, pochopiť ich, rozlíšiť podstatné od nepodstatných a predovšetkým skladať si z ich čriepkov ucelený obraz sveta. Z dôvodu tichých a nepredvídateľných kríz v spoločnosti i našej školskej komunite sme podali niekoľko projektov k téme Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v škole, týkajúcich sa predchádzania dezinformáciám v oblasti hygieny, výživy i v uplatnení aktívnejšieho a zdravšieho životného štýlu. Zaregistrovali sme sa aj do programu Viem, čo zjem, kde si žiaci zábavnou formou počas školského  roka osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Oboznámia sa aj s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Môžeme využívať učebné materiály k siedmim témam, ku ktorým sú k dispozícii interaktívne digitalizované materiály a PL.
Podaný projekt Čítame pre radosť je zameraný na zriadenie triednych knižníc i nepoznaných audio kníh. Každé dieťa si môže kedykoľvek a kdekoľvek otvoriť svoju obľúbenú knihu a začítať sa do nej v Kubo digitálnej knižnici. Potrebuje len počítač, tablet alebo mobilný telefón a môže čítať doma i v škole. Je v nej viac ako 1300 detských kníh pre deti od 6 do 14 rokov. Celá škola môže čítať súčasne tú istú knihu, alebo naopak, každý žiak inú podľa svojich záujmov a schopností. Budeme čítať spoločne aj na vyučovaní, nielen pri príležitosti Októbra – mesiaca knižníc, ale pravidelne.
Z hore uvedeného vidíme, že sa opäť začal rok plný výziev. Ako pripraviť seba a našich žiakov na svet plný nepredvídateľných zmien a neistoty? Dnes nevie nikto povedať, čo nás čaká v budúcnosti. Jedno je však isté. Budeme musieť byť pripravení na časté a možno aj veľmi výrazné zmeny, byť maximálne flexibilní a duševne odolní. Bude pre nás školský rok úspešný? Veríme, že bude rokom šancí a úspechov, že každý deň nového školského roka bude príležitosťou na rast, učenie aj príjemné prekvapenia.