Preskočiť na obsah

Ani na školu sa nezabúda …

Zverejnené 21.6.2023.

Kategória

„Na stred Lenartova, stojí naša škola, tam nás naša mamka, tam nás vodievala …“

Stále stala a stojí v strede Lenartova. Tá, ktorej sviatok sme si pripomenuli a oslávili.  Právom si to zaslúžila.  Bol piatok 16. júna 2023. Škola sa odela do slávnostného rúcha. Zdobili ju práce žiakov, zápisy kroniky, výstava ikon, školské časopisy a rozžiarené očká nádherne odetých žiakov, ktorí prišli pozdraviť školu, hostí a ďakovať všetkým, ktorí si to právom zaslúžili. Slávnostná akadémia začala o 9:30 v ZŠ. Striedali sa príhovory p. riaditeľky, p. starostky, p. riaditeľky MŠ s pozdravmi, piesňami, tančekom, hranou rozprávkou našich žiakov, hudobným pozdravom bývalého žiaka Patrika Bilého a spomienkami bývalej žiačky. Nezabudlo sa ani na kytičku kvetov pre zriaďovateľa, bývalých zamestnancov a duchovného otca pri príležitosti 25. výročia prijatia sviatosti kňazstva.
Čaro dňa umocnila prehliadka žiackych prác, vernisáž výstavy ikon a zápis do pamätnej knihy. Druhou časťou osláv bola svätá omša v kostole sv. Leonarda a po nej slávnostný obed na Motoreste Javorina. Aj tu sme odovzdali pozdrav našej škole prostredníctvom častušky od p. riaditeľky ZŠ. Chutný obed, družná debata, spev ľudových piesní, spoločné foto a záver. Vďaka patrí za sprievodné akcie: workshopy v KC a ŠK a lenartovsku kvapku krvi.
Záver len slávnosti dňa. Každý záver – koniec niečoho je začiatkom nového. Aj naša škola sa teší na svoje nóvum, na ktorom sa už pracuje, že svitne deň, keď bude odetá do nových šiat, bude väčšia a popoludní bude oddychovať po dopoludňajšej práci. Zostali krásne zážitky a spomienky na 140. výročie ZŠ v Lenartove.

,,Vďaka Vám všetkým, ktorí sa o mňa s láskou staráte …“ lenartovska škola