Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň školských knižníc

Zverejnené 28.10.2021.

Kategória

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname už od roku 1999. Deň 24. Október je oslavu ŠK a je významným prínosom pri vzdelávaní detí. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám ŠK, čítaniu a získavaniu väčšieho počtu milovníkov literatúry.
            V rámci toho dňa sa uskutočnili v ŠK aj zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť sviatok ŠK. Vyrábali sme záložky do knihy, čítali rozprávky s porozumením a pripravili sme si aj výzdobu jeseň v ŠK. Jednou z hlavných aktivít toho dňa je už šiesty ročník prijímania nových členov do „Cechu knižničného“. Žiaci prvého stupňa 3.A sa v tento deň stali novými členmi v našej ŠK. Najprv predviedli čo všetko vedia o knihách, prečítali rozprávku ako vedia čítať a zložili sľub čitateľa. Sľubom sa zaviazali dodržiavať všetky práva, ale aj povinnosti čitateľa knižnice tak, ako im prikazuje „Cech knižničný“. Na záver dostali aj preukazy čitateľa.
            Pevne verím, že láska ku knihám a práci s literatúrou nás bude stále posúvať vpred. Jedným z takýchto krokov dopredu je aj naše podujatie prijímanie nových členov ŠK, z ktorého si deti odniesli veľa múdrych myšlienok a inšpirácií v duchu myšlienky J. A. Komenského „Kto miluje knihy, miluje múdrosť.“

            Ďalšie aktivity si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

Knihovníčka ŠK