Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lenartov.

Aktivity Školskej knižnice marec-apríl

Týždeň darovania kníh – zbierka pre deti a mládež 2. Odovzdávanie darovaných kníh deťom 3. Marec – mesiac kníh- hodina hlasného čítania 4. Výroba čitateľského stromu z prečítaných kníh v školskej knižnici 5. Zahraj sa na spisovateľa – písanie vlastných poviedok 6. MD Rómov – história, tradície, jedlá, zábava v spolupráci s KC 7. DEŇ ZEME – Tak… Čítať viac

Vianoce v Školskej knižnici

Už prišiel ten krásny predvianočný čas, kedy sa svet naokolo oblieka do zimnej a vianočnej výzdoby. Rozprávková atmosféra vianočných dní nás obklopuje rok čo rok.Aj v tomto roku, hoci za určitých epidemiologických opatrení, sa naši čitatelia zúčastnili vianočných aktivít pripravených v školskej knižnici. Kreslili a vystrihovali anjelov, robili vianočnú výzdobu, pripravili sme si aj vianočnú… Čítať viac

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname už od roku 1999. Deň 24. Október je oslavu ŠK a je významným prínosom pri vzdelávaní detí. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám ŠK, čítaniu a získavaniu väčšieho počtu milovníkov literatúry.            V rámci toho dňa sa uskutočnili v ŠK aj zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť sviatok ŠK. Vyrábali sme záložky… Čítať viac