Preskočiť na obsah

Aktivity Školskej knižnice marec-apríl

Zverejnené 2.5.2022.

Kategória
  1. Týždeň darovania kníh – zbierka pre deti a mládež

2. Odovzdávanie darovaných kníh deťom

3. Marec – mesiac kníh- hodina hlasného čítania

4. Výroba čitateľského stromu z prečítaných kníh v školskej knižnici

5. Zahraj sa na spisovateľa – písanie vlastných poviedok

6. MD Rómov – história, tradície, jedlá, zábava v spolupráci s KC

7. DEŇ ZEME – Tak chránim prírodu ja