Zbierka pre n.o. DORKA

Kategória

Obec Lenartov vyhlasuje zbierku pre n.o. Dorka.
Môžete darovať posteľné obliečky, plachty, uteráky, trvanlivé potraviny.
Tieto veci je potrebné potom priniesť na OcÚ Lenartov počas pracovnej doby, v termíne do 30.11.2021

Zverejnené 7. októbra 2021.
Bez úpravy .