Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Lenartov.

Očkovanie COVID-19

Oznamujeme občanom s vekom 45 rokov a viac a ZŤP, že je možnosť nahlásiť sa na očkovanie, očkovacou látkou Phizer, ktoré sa v prípade dostatočného počtu záujemcov uskutoční 23.05.2021 v Malcove. Očkovanie bude zabezpečovať výjazdová očkovacia služba. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na OcÚ v Lenartove do 17.05.2021 – 15:30 hod. osobne alebo… Čítať viac

Aktuálne informácie o testovaní

Dávame Vám do pozornosti, že v nedeľu (16.05.2021) sa uskutoční testovanie antigénovými testami. Testovať sa bude v čase od 10:00 hod. – 16:00 hod. Od 10:00 hod. – 12:00 hod. sa testujú občania z centrálnej časti obce a od 13:00 hod. sa testujú občania z rómskej osady. Posledné odbery sú o 11:30 hod. a o… Čítať viac

Začatie dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania

„SODB 2021 – KONTAKTNÉ MIESTO PRE SČÍTANIE OBYVATEĽOV“Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov PREVÁDZKOVÝ ČASPondelok:      7.30   –    15.30  hod.Utorok:          7.30   –    15.30  hod.Streda:         7.30   –    15.30  hod.Štvrtok:          7.30   –    15.30  hod.Piatok:           7.30   –    15.30  hod. Kontakt:    Tel. č.:  054/ 47 06 004; 0902 507 573Email:  obeclenartov@lenartov.skwww.lenartov.skPropagácia: https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB_asistovan%c3%a9%20s%c4%8d%c3%adtanie%20obyvate%c4%beov/ V… Čítať viac

Rozdávanie potravinovej pomoci pre seniorov nad 80 rokov

V týchto ťažkých kovidových časoch patria seniori k najohrozenejším skupinám obyvateľov. Preto je potrebné venovať im zvýšenú opateru a starostlivosť. Väčšinou sú to seniori osamelo žijúci v rodinných domoch, sú zdravotne ťažko postihnutí a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Ich problémy s pohybom a mobilitou ich obmedzujú v zabezpečení základných životných potrieb. Mnohokrát samotní seniori… Čítať viac

Oznam o distribúcii Rozhodnutí daní z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad v obci Lenartov

V najbližších dňoch budú pracovníci Obecného úradu v Lenartove, za zvýšených bezpečnostných opatrení distribuovať rozhodnutia dane z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. V súvislosti s ochorením COVID-19 sme si plne vedomí mimoriadnej situácie, no aj napriek tomu sa život v našej obci nezastavil.Obci vyplývajú mnohé povinnosti vykonávať všetky zákonné činnosti aj… Čítať viac

Aktuálne výsledky z testovania – COVID-19

Obec Lenartov zverejňuje výsledky z víkendového testovania na COVID-19,ktoré sa v  obci realizovalo 07.02.2021. Vytvorená mobilná odberová jednotka/MOM Lenartov otestovala  497 osôb, z ktorých boli 2 pozitívne.Ďakujem všetkým občanom za ich zodpovednosť, trpezlivosť  a spolupatričnosť.Poďakovanie patrí aj odbernému tímu – zdravotníčke, administratíve a členom MOPS. Buďme aj naďalej zodpovední voči sebe a svojmu okoliu!

Zmena stránkových hodín na OcÚ Lenartov

OZNAM Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa stránkové hodiny na obecnom úrade v Lenartove upravujú každý pracovný deň od 7.30 hod. – do 12.00 hod. až do odvolania.                                                          Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce

Aj Lenartov má multifunkčné ihrisko

Získanou dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja začala obec Lenartov písať novú kapitolu v živote obce. V roku 2019 sme využili  výzvu na podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, kde sme boli úspešní a získali sme 32 400,- eur.Žiaci základnej školy i celá verejnosť sa môžu tešiť na kvalitné multifunkčné ihrisko s osvetlením, ktoré bolo… Čítať viac

Osamelí seniori boli obdarovaní

     Vianoce sa blížia a cítiť to všade navôkol. Na všetko zlé sa  zabúda a v našich srdiečkach zaznieva vianočná nálada, zdobia sa chodby, miestnosti a okolie domov. Všade sa ligocú sviečky a rozvoniava ihličie. S týmto adventným časom sa spája čas pokoja, lásky a očakávaný príchod Ježiša Krista. Žiariace sa svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozoženie temnotu a strach,… Čítať viac

Africký mor ošípaných

RVPS Bardejov upozorňuje chovateľov ošípaných na nepriaznivú situáciu v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, kde bol potvrdený v katastri obce Raslavice. Ďalej RVPS upozorňuje na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov pred zavlečením vírusu do chovov domácich ošípaných – prezliekanie ošetrovateľov, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, držať ošípané… Čítať viac