Preskočiť na obsah

Vzácna návšteva v Lenartove

Zverejnené 18.10.2022.

Kategória

13. októbra 2022 zavítala do Lenartova vzácna návšteva. Prezident Inštitútu Mateja Bela a bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity p. Ábel Ravasz na základe vzájomnej dlhoročnej spolupráce navštívil Lenartov. Pracovné stretnutie sa začalo na obecnom úrade, kde boli zo strany hosťa zhodnotené všetky projekty, na ktorých  participovala naša obec v spolupráci s úradom splnomocnenca vlády.

Poukázal na doterajšie úspechy, a že ich nebolo málo – posúďte:
1. Vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou
2. Pilotný projekt Prestupného bývania v obci Lenartov
3. Výstavba nizkorozpočtových rodinných domčekov
4. Výstavba vodovodu na rómskej osade
5. Výstavba komunitného centra
6. Projektová dokumentácia na odvodnenie pozemkov určených na výstavbu
7. Miestna občianska poriadková služba
8. Schválená dotácia na rekonštrukciu 18 b.j. Lenartov 107
9. Sanácia čiernych skládok
10. Výstavba 24 nájomných bytov
11. Trojnásobné ocenenie – Finalista súťaže Roma Spirit

Zároveň osobne priniesol ocenenie Roma Spirit , ktoré sme si nemohli prevziať kvôli pandémii Covid. Z úradu viedli kroky hosťa, spolu s poslancami OZ a zamestnancami obce, na rómsku osadu, kde ho veľmi vrúcne privítali miestni občania. Ochotne navštívil rodiny bývajúce v nových bytoch, ale aj v nových rodinných domoch. Družná debata pokračovala v rozhovoroch. P. Ravasz ocenil prácu, ktorú robíme pre komunitu, nakoľko už pri vjazde na osadu jasne vidieť pokroky a zmeny k lepšiemu. Vzácna návšteva bola ukončená pracovnou večerou.

TEXT: starostka obce
FOTO: I. D.