Medzinárodný výskum zručností dospelých

Kategória

Naša obec bola spomedzi iných obcí a miest vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe alebo na webových stránkach: NIVAM alebo PIAAC

Zverejnené 26. septembra 2022.
Bez úpravy .