Výzva na predkladanie ponúk – Vypracovanie projektovej dokumentácie na Komunitné centrum v k. ú. Lenartov

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 25. júla 2020.
Bez úpravy.