Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené
29. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2022 − 31. mája 2022
Kategória

Prílohy