Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
3. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2022 − 20. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6/2022
Dátum uloženia: 3. marca 2022
Odberná lehota: 20. marca 2022
Miesto uloženia: Obec Lenartov
Odosielateľ: CZ
Adresát: Matúš Štibrich

Prílohy

Žiadne prílohy.