SODB 2021 – Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov

Zverejnené
17. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2020