Predaj pozemku – osobitný zreteľ

Zverejnené
27. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. októbra 2020