Národnostné menšiny – právne predpisy

Zverejnené
24. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2021 − 31. decembra 2021

Právne predpisy v jazykoch národnostných menšín

Zákon č. 184/1999 Z.z.