Zámer predaja majetku – osobitný zreteľ

Zverejnené
15. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júla 2020

Zámer predaja majetku