Preskočiť na obsah

Posolstvo zo Saint Leonard de Noblat

Zverejnené
15. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júla 2020

Adresované: členom asociácii, kultúrnym zariadeniam, farnostiam, mestám,charitatívnym spolkom oddaných Sv. Leonardovi. Všetkým nám posielajú toto posolstvo vyhradené pandémii koronavíru:
Epidémia koronavíru sa veľkou rýchlosťou rozšírila do celého sveta a teraz jej vzdorujeme všetci spoločne. Na konci marca / až doteraz/ sa ocitli tri miliárdy ľudí v domácej karanténe. Zasiahnuté štáty mobilizujú nemocničný, ošetrovateľský personál a všetky zdravotné zariadenia. Najväčšou ekonomickou prioritou je v súčasnosti vyrobiť dostatok potrebných prostriedkov na zaistenie základných životných potrieb. Spoločne nosíme meno Svätého Leonarda, pustovníka zo 6.storočia, ktorý nám odovzdal dve hlavné poučenia:

“ZRIEKNUTIE SA MOCI, BOHATSTVA, POSKYTOVANIE POMOCI VäZNENÝM A OBETIAM VŠETKÝCH DRUHOV”.

Nech nás tieto hodnoty inšpirujú k pomoci druhým v dobe obmedzeného pohybu. Buďme dostatočne silní k prekonávaniu týchto ťažkých chvíľ a verme v budúcnosť.

Nech žije sv. Leonard

Podpísaní členovia asociácie: Michel Braem-Patrick McLaughlin-Marie Aude Lagansie-Alexandre Mazin