Koľko stratili obce na koronakríze

Zverejnené
7. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2020

https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/pozrite-kolko-vasa-obec-stratila-koronakrize-2.html