Preskočiť na obsah

Občania Lenartova odkazujú – „Budeme pamätať a nikdy nezabudneme!“

Zverejnené 7.9.2020.

V týchto dňoch  si pripomíname 76. výročie Slovenského národného povstania. Už 76 zím  uplynulo od čias, keď na Slovensku vypukol ozbrojený odpor proti fašistickej porobe,  proti vojnovému ničeniu a zabíjaniu. Z úcty k týmto pohnutým dejinám  nezabúdame na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my, každý národ, každá ľudská komunita.

Obec a jej občania si budú navždy pamätať tých, ktorí vzali do rúk zbrane  a zapojili sa do boja proti nemeckým okupantom. Ich činnosť postupne prerástla do partizánskeho hnutia, ktoré svojou nevídanou oddanosťou a spolupatričnosťou zabránil nemeckému okupantovi podmaniť si celý svet.

Vráťme sa v myšlienkach k tým, ktorí sa o to pričinili, a ktorých spojivom bolo  heslo LIPA – partizáni, ich pomocníci a bojovníci v SNP:

Ján Demko, mladý mlynár,  ktorý v k.ú. Lenartov, v časti na Moškovej v septembri 1944 začlenil svoj partizánsky oddiel LIPA do diverznej partizánskej brigády GOTTWALD.

Boli tam aj Andrej Ďurík,  Andrej Bilčák, Michal Kačmár, Štefan Karol, Jozef Beňa, Ján Bľanda, Michal Bľanda, Michal Bortník, Jozef Cehelník, Ján Macej, Ján Vrabec, Ján Chomjak, Gejza Kavulič, Michal Chomjak, Juraj Jadloš, Ján Karafa, Peter Kašin, Ervin Kosec, Juraj Fabian, Jozef Hudik, František Vrabec, Michal Drutarovský,  Andrej Hrabčák, Ján Hajmacher, Michal Lamanec – všetko partizáni telom a dušou operujúci v miestnych lesoch.

Nesmieme zabudnúť ani na tých, ktorí nepochádzali z obce, ale s našimi chlapcami zdieľali partizánsky život v lesoch okolo Minčola – p. Anton Boháč z Prešova, Ján Fecko z Malcova, Ján Cenker ml. z Kyjova, Ján Cenker st. a Juraj Cenker z Kyjova, Emil Čapucha z Dolného Jatova, Boris Danek z Čirča, Michal Malega zo Snakova, Vasiľ Maňko z Kružľova, Michal Prokop z Obručného, Michal Sedlák zo Snakova, Ján Stašenko z Dubného, Michal Staviarský z Livovskej Huty, Jozef Šoltes z Lukova, Juraj Šuťak z Livovskej Huty, Štefan Zbihlej z Becherova, Vojtech Plachta z Bardejova, Andrej Onderčanin zo Snakova, Ernest Pšenička z Bardejova, Pavol Pavelka z Bardejova, Andrej Molčan z Malcova

Ich diverzné akcie, zásobovacie a pozorovacie úlohy či samostatné bojové operácie v regióne okresu Bardejov rezonovali v celom Čergovskom pohorí. Aj keď nemali potrebné množstvo zbraní, vojenskú prípravu ani skúsenosti – ich pozorovanie nepriateľa, presun bojovej techniky, zásobovanie potravinami a zdravotníckej pomoci pre vojenských zajatcov z nemeckých transportov a pracovných táborov boli obrovskou pomocou vedúcou k oslobodeniu. Ich sila a nezastupiteľné miesto vo vojne bola manifestačne – ako sprievod národných bojovníkov – predstavená 22. januára 1945 veleniu Červenej armády v Bardejove. Ich zásluhy boli zadokumentované a mnohí boli prizvaní do Československej armády.

Boli to naši hrdinovia spolu s ostatnými, ktorí čelili útoku nepriateľa. Koľko bolesti a smútku zanechal ich odchod do hôr, do ilegality, do bezpečných nedostupných miest. Zanechali bezpečie a teplo domova, svoje rodiny, manželky a deti, a vybrali sa do neznáma – čo bude s ich životmi – to neriešili. V bunkri, obloženom guľatinou,  s drajfuzom, stolom a pár stoličkami, slameňákmi na spanie a nejakým riadom boli pripravení pomôcť utečencom z koncetrákov, Židom ukrývajúcim sa pred gardistami, či dezertérujúcim vojakom, ktorí nevideli zmysel bojovať na strane nemeckej armády.

Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí. Aj naši spoluobčania – členovia partizánskej skupiny LIPA  sa dokázali  zjednotiť v zápase za slobodu, demokraciu a našu národnú svojbytnosť.
Preto je pre nás  dnes povinnosťou a cťou pripomenúť si pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie a aj zomierať.

Nikdy nedovolíme, aby sloboda, demokracia a ľudské životy  boli dlávené okutou čižmou násilia, nadradenosti a neúcty!

My,  občania Lenartova,  si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči všetkým hrdinom Slovenského národného povstania.

Česť ich pamiatke!

Ing. Jana Bľandová, MBA

Z dôvodu zvýšených epidemiologických opatrení je možné vzdať úctu pri pamätníku partizánskej skupiny LIPA  v rámci svojich spoločenských organizácií alebo každý osobne.