Preskočiť na obsah

Miesto zastavenia sa 2020

Zverejnené 15.7.2020.

26.2.2020 začalo pôstne obdobie okrem iných aj pre našu farnosť. Nastúpili sme na cestu štyridsaťdňového pôstu a začali sme sa pripravovať pôstom, sebazapieraním, modlitbami, obetou, dobrými skutkami, teda kajúcim životom na slávenie najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci.

Aj keď v ďalekom svete už zúrila pandémia koronavírusu, nikto z nás si nepripúšťal, že v krátkom čase popri iných európskych štátoch zasiahne aj nás – naše Slovensko. Netrvalo dlho a stalo sa. Veľmi rýchlo sa zmenil náš život, naše plány, naše očakávania. Nastúpili mimoriadne opatrenia, obavy a v nejednom prípade strach o vlastný život a životy ľudstva vôbec. Aj naše prípravy na Veľkonočné sviatky sa obmedzili na súkromie, postupne sme sa stiahli do svojich domovov, prestali sme sa navštevovať, stretávať sa a navzájom komunikovať zo strachu pred novým ochorením COVID-19. So zatajeným dychom sledujeme nové správy a čakáme na nové nariadenia.

Čas Veľkej noci sa neúprosne blížil a do našej dediny, tak ako inde na Slovensku a vo svete sa nasťahovalo ,,Ticho“. Tak ako na Bielu sobotu, keď Pán spí. Prestalo presúvanie sa blízkych z okresu do okresu, pohyb obyvateľov na verejnosti bol len ojedinelý, nehrnul sa sprievod veriacich do chrámu, ihrisko ostalo zamknuté a ……. .

Ale to, čo nám tak každý rok robilo radosť toľkokrát na deň, predsa vyrástlo spod rúk šikovných zamestnancov našej obce – prekrásna Veľkonočná scenéria na obecnom parkovisku pred budovou školskej knižnice. Musím sa priznať, že chvíľka zastavenia sa pred ňou zapôsobila určite silou balzamu na nie jednu ustarostenú dušu tejto doby. Pani starostka sa obrátila s prosbou na svojich zamestnancov a tí dokázali to, čo ste videli a mnohí ešte teraz môžete vidieť. Nechýbal skalný hrob, Golgota, Víťazstvo Veľkej noci a starký so starkou v čase pandémie v ochrannom rúšku, rukaviciach a s dezinfekciou v rukách, s idylkou Veľkej noci a vôbec sviatkov jari na našej dedine.

Celé to čaro vzišlo z nápadu našej p. knihovníčky Márie Leškovskej, ktorej ochotne pomáhali zamestnankyne Komunitného centra, školy, naši muži – zamestnanci obce.

V mene všetkých, ktorí sa na chvíľu zastavili na tomto mieste, chcem vyjadriť vďačnosť za nápad a jeho realizáciu, finančnú podporu obce, námahu, obetu pre radosť a pokoj nás všetkých v týchto rušných časoch.

Text: Mgr. Mária Frandoferová