Preskočiť na obsah

Svetový deň chorých

Zverejnené 20.2.2024.

Kategória

„Nie je dobré byť človeku samému“ (Gen 2, 18)

Človek, ľudská bytosť, je tvor spoločenský, nie samotár. Pri príležitosti Svetového dňa chorých KC a TSP pod záštitou OcÚ v zastúpení Ing. Jany Bľandovej MBA, 12.2.2024 usporiadalo stretnutie tých, ktorí sú najzraniteľnejší, najkrehkejší a veľakrát spoločnosťou prehliadaní.
V úvode stretnutia pani starostka príhovorom srdečne privítala všetkých prítomných a povzbudila ich, že na nich nezabúdame, že v akejkoľvek chvíli, situácii a potrebe sa môžu obrátiť na zamestnancov obce. Medzi pozvanými boli aj miestny duchovný otec, správca farnosti Mgr. Marcel  Štalmach, riaditeľ Slovenského Červeného kríža územného spolku SK, Bc. S. Sakalík, ktorí sa tiež osobne a s láskou prihovorili a podporili chorých aj ostatných prítomných.
Choroba sa nepýta, prichádza sama  bez pozvania, jej nástup nemožno odvrátiť a stáva sa súčasťou našich životov. Bez ohľadu na vek, pohlavie, vyznanie, či sociálny status, choroba nerobí rozdiely. Sú medzi nami ľudia, ktorí trpia, či už fyzicky, duševne alebo duchovne. Práve  preto sme sa v tento deň osobne stretli, vyjadrili solidaritu, empatiu, pochopenie a obdarovali tým najvzácnejším čo máme – časom, úsmevom, milým slovom, či pohladením. V chorobe a utrpení je najväčšou útechou pre človeka prítomnosť osoby, či už je to rodinný príslušník, priateľ, opatrovateľ alebo cirkvou uznaný duchovný otec.
Svetový deň chorých, nech nás trošku spomalí a zároveň poukáže na hodnotu zdravia. Zaujímajme sa navzájom o seba, buďme si oporou a podporu v ťažkých životných situáciách. Nezabúdajme, že aj chorí majú svoju hodnotu, svoje miesto v spoločnosti aj napriek neduhom a rôznym obmedzeniam. Buďme si nápomocní, podporujme sa a povzbudzujme do ďalších dní života.

„Ľudia vyjadrujú svoju lásku ružami. Pán však posiela ako znamenie svojej lásky tŕne.“
 Sv. Terézia z Avily

Ďakujeme za spoluprácu, účasť  a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.
Mgr. Ivana Balogová
Už teraz sa tešíme na  stretnutie s tými, ktorých trápia civilizačné ochorenia.