Preskočiť na obsah

Hudobno-literárne pásmo Príchod troch kráľov

Zverejnené 11.1.2023.

Kategória

Klienti komunitného centra a školskej knižnice  v Lenartove sa na sviatok Troch kráľov pripravovali v predstihu.
Nacvičenie hudobno-literárneho pásma im trvalo asi 4 týždne, ale zvládli to bravúrne. Aj voľné chvíle počas vianočných
prázdnin nacvičovali koledy, básničky a scénky. Choreografiu mali na starosti p. Leškovská, p. Mgr. Balogová., p. Mgr. Kačmárová a pomáhal aj Marek Bilý. Vystúpenie 30 detí v predvečer sviatku Zjavenia Pána, kedy sa končí vianočné obdobie, zanechalo vo všetkých prítomných umelecký zážitok. Pozvanie prijali rodičia vystupujúcich detí, seniori zo ZO JDS, zamestnanci obce a veľmi rád prišiel aj náš duchovný otec p. Mgr. Marcel Štalmach. Záverečný aplauz s poďakovaním a malou odmenou, zavŕšil naše sviatočné posedenie. Na záver sa podával trojkráľový punč s domácimi koláčmi  a seniori pripravili trojkráľovú kapustnicu.
Všetkým, ktorí sa pričinili o tieto sviatočné chvíle, patrí ĎAKUJEM! Všetci veríme, že na budúci rok sa stretneme opäť.