Preskočiť na obsah

11. februára 2022 myslia v Lenartove na všetkých chorých

Zverejnené 11.2.2022.

Kategória

Svetový deň chorých ustanovil pápež Ján Pavol II a slávi sa od roku 1992. Aj my, ktorí máme vo svojej blízkosti chorých, myslíme na ich bolesť či utrpenie. Sme solidárni s tými, ktorých sužujú nielen choroby tela, ale duše. Choroby nevyliečiteľné, starecké, choroby s rôznym postihnutím či vyžadujúce paliatívnu starostlivosť. Takýchto ľudí pomáhajú liečiť nielen zdravotníci, ale aj dobrovoľníci a pomocníci.
Aj našim chorým občanom pomáhajú opatrovatelia či príbuzní. Za ich ochotu a obetavosť v službe blížnym patrí úprimná vďaka. Chorý človek často trpí nielen samotnou chorobou, ale aj nedostatkom porozumenia,
a očakáva podporu, starostlivosť, záujem či láskavé slovo. Buďme im oporou a vytvárajme im dôstojné podmienky pri znášaní choroby. Veďme deti a mládež k dobrovoľnosti, k ľudskosti a obetavosti. Aj keď aktuálne dianie neumožňuje osobný kontakt s chorými, vľúdne slovo a povzbudzujúci úsmev nahradil osobný list s malým darčekom.

Veríme, že po doznení pandémie  obec Lenartov, v spolupráci s pracovníkmi terénnej sociálnej práce a komunitného centra, navštívia dlhodobo chorých a osamelých občanov a ponúknu im milé slovo a pomocnú ruku.