Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Lenartov.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim… Čítať viac

Zverejnené 21.1.2021

Zachráňme spolu životy

Prosíme všetkých občanov, ktorí sa chcú prísť otestovať, aby dodržiavali časový harmonogram z dôvodu zabránenia zoskupovania a tvorenia dlhých radov na testovanie.V prípade, ak občanovi nebude vyhovovať stanovený čas, je možné prísť sa otestovať v náhradnom termíne v nedeľu od 9:00 hod. – 11:00 hod.

Zverejnené 19.1.2021 - 17.5.2021

Odstávka vodovodného potrubia

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodudňa 16.02.2021 v čase od 8:30 hod. – 15:30 hod.

Zverejnené 18.1.2021 - 17.5.2021

Spoločný mikroprojekt Programu cezhraničnej spolupráce podpísaný

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku INT/ET/TAT/III/B/0212 bola podpísaná 10.01.2020 medzi Zväzkom Euroregión Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, Fundacija Sadecka, mestom Nowy Sacz, Gminou Bobowa, obcou Lenartov a Gminou Stary Sacz. V rámci tohto projektu budú finančné prostriedky použité z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Partner projektu č. 3 –  obec Lenartov získa finančný príspevok nie… Čítať viac

Zverejnené 4.1.2021

Spravodaj – FIL LEO

Členovia Medzinárodnej federácie združení a miest venovaných svätému Leonardovi (fil-leo) vydali ich 10. spravodaj vo francúzskej a anglickej verzii.

Zverejnené 17.12.2020

Výstavba modernej zastávky stagnuje

V roku 2019 bol podpísaný projekt v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Obec Lenartov sa stala spolupartnerom tohto projektu. Výstavba modernej zastávky však stagnuje. Ohlásenie drobnej stavby bolo podmienené aj potrebným potvrdením k navrhovanej činnosti podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny k plánovanej činnosti. Obec Lenartov je povinná preukázať súlad s požiadavkami… Čítať viac

Zverejnené 14.12.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – propagačné materiály

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021 „) pripravil pre účely zabezpečenia komunikácie a propagácie SODB 2021 na území obcí/miest propagačné materiály. Propagačné materiály sú dostupné v elektronickej podobe na stiahnutie na: http://data.statistics.sk/sodb2021/

Zverejnené 2.12.2020