Obec Lenartov začne distribuovať respirátory a vitamíny pre seniorov nad 65 rokov

Vyvesené
08. feb 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Lenartovská samospráva rozhodla, že v tejto ťažkej situácii pomôže seniorom nad 65 rokov distribúciou respirátorov FFP2, ktoré majú vyššiu účinnosť ochrany pred ochorením COVID-19 a  ich mutáciami. Zároveň dodá každému seniorovi balíček vitamínov na posilnenie imunity v súlade s odborným odporúčaním všeobecného lekára.
Distribúcia do domácností seniorov sa bude realizovať priebežne počas nasledujúcich dní. Týka sa to občanov s trvalým pobytom v obci, ktorí v roku 2021 dovŕšia vek minimálne 65 rokov.